Reumatologia

Reumatologia

Cena: 240,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 290,00 zł
Nakład wyczerpany

pod redakcją
dr. hab. med. Mariusza Puszczewicza

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


INFORMACJE PODSTAWOWE


Podział chorób reumatycznych
Mariusz Puszczewicz

Genetyczne podłoże chorób reumatycznych
Jacek Fliciński, Krzysztof Prajs, Marek Brzosko


DIAGNOSTYKA

Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Mariusz Puszczewicz

Nieswoiste wskaźniki aktywności procesu zapalnego i chorobowego
Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz

Badania serologiczne w chorobach reumatycznych
Mariusz Puszczewicz

Inne badania laboratoryjne
Mariusz Puszczewicz, Aleksandra Kołczewska, Grażyna Białkowska-Puszczewicz

Analiza płynu stawowego ()
Grażyna Białkowska-Puszczewicz, Mariusz Puszczewicz

Diagnostyka obrazowa chorób reumatycznych
Krzysztof Prajs, Jacek Fliciński, Marek Brzosko

Kapilaroskopia
Otylia Kowal-Bielecka, Anna Kuryliszyn-Moskal


CHOROBY UKŁADOWE TKANKI ŁĄCZNEJ

Reumatoidalne zapalenie stawów
Eugeniusz Józef Kucharz

Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów
Elżbieta Smolewska

Toczeń rumieniowaty układowy
Marzena Olesińska

Zespół antyfosfolipidowy
Lidia Ostanek, Marek Brzosko

Twardzina układowa
Otylia Kowal-Bielecka, Marek Bielecki

Eozynofilowe zapalenie powięzi
Krzysztof Kowal, Otylia Kowal-Bielecka

Idiopatyczna miopatia zapalna
Eugeniusz Józef Kucharz

Mieszana choroba tkanki łącznej
Mariusz Puszczewicz

Zespół Sjögrena
Mariusz Puszczewicz


ZAPALENIA NACZYŃ

Wprowadzenie do zapaleń naczyń
Witold Tłustochowicz

Zapalenia dużych naczyń
Justyna Swarowska-Knap, Witold Tłustochowicz

Zapalenia średnich naczyń
Justyna Swarowska-Knap, Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz

Zapalenia małych naczyń
Joanna Kur-Zalewska, Witold Tłustochowicz


INNE UKŁADOWE CHOROBY TKANKI ŁĄCZNEJ

Polimialgia reumatyczna
Arkadiusz Chlebicki, Piotr Wiland

Zapalenie tkanki tłuszczowej
Beata Nowak, Piotr Wiland

Rumień guzowaty
Renata Sokolik, Piotr Wiland

Nawracające zapalenie chrząstek
Beata Maciążek-Chyra, Piotr Wiland

Choroba Stilla u dorosłych
Mariusz Puszczewicz


SERONEGATYWNE ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (SPONDYLOARTROPATIE SERONEGATYWNE)

Seronegatywne zapalenia stawów kręgosłupa (seronegatywne spondyloartropatie zapalne)
Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

Zespół Reitera i inne reaktywne zapalenia stawów
Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko

Łuszczycowe zapalenie stawów
Hanna Przepiera-Będzak, Marek Brzosko

Zapalenie stawów w przebiegu nieswoistych chorób zapalnych jelit
Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko

Zespół SAPHO
Hanna Przepiera-Będzak, Iwona Brzosko


CHOROBA ZWYRODNIENIOWA STAWÓW

Choroba zwyrodnieniowa stawów
Piotr Adrian Klimiuk, Anna Kuryliszyn-Moskal


ZAPALENIE STAWÓW TOWARZYSZĄCE ZAKAŻENIU

Zapalenie stawów wywołane bezpośrednio przez drobnoustroje
Mariusz Puszczewicz

Zapalenia stawów towarzyszące zakażeniu
Mariusz Puszczewicz, Marta Ociepa-Zawal

Gorączka reumatyczna
Elżbieta Smolewska

Borelioza (choroba z Lyme)
Anna Raczkiewicz, Witold Tłustochowicz


ZAPALENIA STAWÓW TOWARZYSZĄCE CHOROBOM METABOLICZNYM I GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH

Zapalenie stawów wywołane przez kryształy
Maria Majdan

Amyloidoza AA
Piotr Wiland, Arkadiusz Chlebicki

Zmiany stawowe w przebiegu chorób gruczołów dokrewnych
Marek Ruchała, Ewelina Szczepanek


WRODZONE WADY METABOLICZNE

Zespół Marfana
Eugeniusz Józef Kucharz, Anna Kotulska

Zespół Ehlersa-Danlosa
Eugeniusz Józef Kucharz

Kępki żółte rzekome (pseudoxanthoma elasticum)
Eugeniusz Józef Kucharz, Magdalena Kopeć-Mędrek

Homocysteinuria
Przemysław Kotyla, Eugeniusz Józef Kucharz

Wrodzona łamliwość kości (osteogenesis imperfecta)
Eugeniusz Józef Kucharz, Małgorzata Widuchowska

Alkaptonuria (ochronoza)
Eugeniusz Józef Kucharz

Mukopolisacharydozy
Eugeniusz Józef Kucharz


ZABURZENIA NERWOWO-NACZYNIOWE

Stawy Charcota
Maciej Głowacki

Zespoły uciskowe kanału kręgowego
Roman Jankowski, Stanisław Nowak

Zespół kanału nadgarstka
Leszek Romanowski, Piotr Czarnecki

Odruchowa dystrofia współczulna
Przemysław Lubiatowski, Leszek Romanowski

Choroba i zespół Raynauda
Otylia Kowal-Bielecka, Marek Bielecki


CHOROBY KOŚCI I CHRZĄSTEK

Osteoporoza
Wanda Horst-Sikorska

Osteomalacja
Wanda Horst-Sikorska

Osteoartropatia przerostowa
Dominik Majewski, Mariusz Puszczewicz

Uogólniona samoistna hiperostoza szkieletu
Aleksandra Kołczewska, Mariusz Puszczewicz

Choroba Pageta kości
Wanda Horst-Sikorska

Martwica jałowa kości
Andrzej Bohatyrewicz, Łukasz Kołodziej


ZMIANY POZASTAWOWE

Zmiany pozastawowe
Włodzimierz Samborski

Fibromialgia
Włodzimierz Samborski


ZMIANY W STAWACH W INNYCH ZESPOŁACH CHOROBOWYCH

Sarkoidoza układu kostno-stawowego
Mariusz Puszczewicz

Układowe włóknienie nerkopochodne
Marta Ociepa-Zawal, Mariusz Puszczewicz

Objawy neurologiczne chorób reumatycznych
Maria Łukasik, Wojciech Kozubski

Objawy okulistyczne w przebiegu chorób reumatycznych
Ewa Czaplicka

Objawy reumatologiczne w przebiegu chorób nowotworowych
Marta Ociepa-Zawal, Mariusz Puszczewicz


POSTĘPOWANIE TERAPEUTYCZNE W CHOROBACH REUMATYCZNYCH

Fizykoterapia w chorobach reumatycznych
Elżbieta Skorupska, Włodzimierz Samborski

Kinezyterapia w chorobach reumatycznych
Elżbieta Skorupska, Włodzimierz Samborski

Postępowanie okołooperacyjne u chorych na choroby reumatyczne
Ryszard Marciniak

Leczenie operacyjne chorób reumatycznych
Andrzej Bohatyrewicz, Paweł Ziętek


INNE WAŻNE ZAGADNIENIA REUMATOLOGICZNE

Ciąża i okres karmienia piersią u kobiet z chorobami reumatycznymi
Mariusz Puszczewicz, Witold Kędzia

Zabezpieczenie społeczne niepełnosprawności ze szczególnym uwzględnieniem roli orzecznictwa lekarskiego
Anna Wilmowska-Pietruszyńska

Indeks

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty