Nowe standardy diagnostyczno-lecznicze w położnictwie | Noworoczna Wyprzedaż -50%

Nowe standardy diagnostyczno-lecznicze w położnictwie | Noworoczna Wyprzedaż -50%
Cena: 32,50 zł
cena obowiązuje do dnia 27.01.2019
cena podstawowa: 65,00 zł

Noworoczna Wyprzedaż - obniżyliśmy cenę tej publikacji aż o 50%!

Książka „Nowe standardy diagnostyczno-lecznicze w położnictwie” jest poświęcona przydatności standardów w praktyce ginekologiczno-położniczej, z dużym naciskiem na potencjalne zagrożenia –  w oparciu o praktykę opiniodawczą autorów w tzw. sprawach położniczych.

 Niniejsza książka jest kierowana do lekarzy położników i ginekologów, a także biegłych sądowych, w tym specjalistów medycyny sądowej.

Mamy nadzieję, że czas poświęcony lekturze zaowocuje pogłębieniem wiedzy z zakresu położnictwa i ginekologii, a książka okaże się niezbędnym narzędziem w codziennej pracy.

prof. dr hab. n. med. Barbara Świątek                                                                      lek. Radosław Drozd  
                                                                                         

Zobacz przykładowy PDF
                                                                                                                                      


Wstęp.

Postanowienia ogólne.

Opieka okołoporodowa nad pacjentką z nadciśnieniem tętniczym.

Opieka okołoporodowa nad pacjentką w ciąży bliźniaczej.

Postępowanie w przypadku zagrażającego porodu przedwczesnego i porodu przedwczesnego.

Postępowanie w przypadku zwiększonego ryzyka wewnątrzmacicznego niedotlenienia płodu.

Postępowanie w przypadku krwotoku położniczego.

Opieka nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych.

Podsumowanie.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty