Codziennie zdajesz egzamin z medycyny | Outlet

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny | Outlet

Cena: 35,00 zł

PWZ

Produkt dostępny tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających Prawo Wykonywania Zawodu.

OUTLET - 50% taniej!

pod redakcją
prof. dr. hab. n. med. Dariusza Moczulskiego,Medycyna po Dyplomie
Zeszyt Edukacyjny
NR 6 (58) CZERWIEC 2014Szanowni Państwo,
od prawie dwóch lat w „Medycynie po Dyplomie” regularnie zamieszczamy dział „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Zawiera on krótkie opisy przypadków klinicznych, z którymi każdy lekarz może spotkać się w swojej codziennej praktyce klinicznej. Po każdym opisie zadajemy Czytelnikom pytanie dotyczące najbardziej właściwego postępowania diagnostycznego lub terapeutycznego, a także zamieszczamy komentarz autora. Ten sposób zadawania pytań pozwala sprawdzić umiejętności praktyczne.
Forma tego działu wzorowana jest na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka forma sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowywania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi zaleca osobom przygotowującym testy egzaminacyjne, aby część pytań spełniała kryteria najwyższego poziomu w taksonomii Blooma. Wyróżnia się w niej trzy stopnie: najniższy, pierwszy stopień taksonomii Blooma pozwala sprawdzić zdolność zapamiętywania i odtwarzania informacji (np. dawki leku); drugi
– umiejętność kojarzenia niewielkiej liczby faktów (np. informacji, że bakterie Escherichia coli wywołują zakażenie układu moczowego). Pytania spełniające kryteria trzeciego poziomu polegają na przedstawieniu kilku faktów, na podstawie których trzeba wskazać najbardziej prawdopodobne rozpoznanie oraz postępowanie diagnostyczne lub terapeutyczne. Dotyczą więc sytuacji, z jaką lekarz spotka się w praktyce zawodowej. Dział „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny” zawiera więc głównie pytania z trzeciego poziomu taksonomii Blooma.
Ze względu na duże zainteresowanie naszych Czytelników tym działem postanowiliśmy zebrać dotychczas opublikowane na łamach „Medycyny po Dyplomie” testy i wydać je w formie zeszytu edukacyjnego. Mam nadzieję, że zamieszczone tu pytania z zakresu różnych dziedzin medycyny pomogą Państwu w praktycznym usystematyzowaniu wiedzy, a ich rozwiązywanie okaże się cennym doświadczeniem i przyniesie Państwu wiele satysfakcji.

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski,
Redaktor Naczelny „Medycyny po Dyplomie”


Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty