Medycyna fizykalna

Magnetostymulacja zmiennopolowa w likwidacji bólu neuralgicznego i neuropatycznego

Prof. dr hab. med. Krystyna Opalko1

1Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu

Dr hab. med. Lidia Puchalska-Niedbał2

2Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik: dr hab. med. Wojciech Lubiński, prof. PUM, FEBO

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Krystyna Opalko, e-mail: agakrystyna@wp.pl

Przedstawiamy wyniki badań zastosowania terapii przy użyciu wolnozmiennych pól magnetycznych w łagodzeniu i likwidacji bólu u pacjentów z neuralgiami i neuropatiami.

z tkanek miękkich jest szeroko udokumentowany w literaturze medycznej. Dobry i bardzo dobry efekt przeciwbólowy oraz regeneracyjny uzyskujemy w leczeniu powikłań stomatologicznych.[1,2] Badania potwierdziły największą skuteczność w regeneracji uszkodzonych struktur nerwu językowego lub zębodołowego dolnego czy bródkowego. W tych przypadkach leczenie farmakologiczne jest obecnie zupełnie nieskuteczne, a jak wykazały badania – już 20 zabiegów przywraca czynność włókna nerwowego.[3]

Doniesienia naukowe wskazują na pozytywny wpływ pól magnetycznych na czynność elektryczną mózgu oraz obwodowego systemu nerwowego. Stosując pola, można zwiększyć aktywność fal α oraz zmniejszyć aktywność fal τ i δ, uzyskując wysoką skuteczność leczenia wielu zaburzonych funkcji psychicznych.[4,5] Regulacja potencjałów elektrycznych przewodnictwa nerwowego po zastosowaniu pól magnetycznych, a zwłaszcza magnetoledoterapii, pozwala na uzyskanie efektu przeciwbólowego. Zastosowane programy w systemie JPS przez prof. F. Jaroszyka zostały dokładnie opisane od strony fizycznej i udokumentowane przez prof. A. Sieronia od strony skuteczności klinicznej. Ich wpływ na CUN potwierdziły badania Pecyny i Sadowskiej.[4-6] Do trudnych przypadków leczniczych nadal zaliczamy ból neuralgiczny oraz neuropatyczny. Skuteczność leczenia farmakologicznego nie zawsze można przewidzieć, dlatego w tych przypadkach warto zastosować magnetostymulację zmiennopolową lub magnetoledoterapię. Zgłaszanie się osób z rozpoznaniem neuralgii nerwu trójdzielnego, będących przez szereg miesięcy czy lat w trakcie leczenia farmakologicznego, bez wyraźnego zlikwidowania bólu, skłoniło nas do włączenia u nich terapii fizykalnej.

Poniżej przedstawiamy wyniki badania, którego celem była ocena zmiany natężenia bólu neuralgicznego i neuropatycznego po zastosowaniu magnetostymulacji zmiennopolowej.

Materiał i metodyka badań

Neuralgie

W badaniu uczestniczyły osoby z rozpoznaniem neuralgii nerwu V (sześć osób), w tym neuralgia II gałęzi nerwu V zdiagnozowana była u czterech osób i III gałęzi nerwu V u dwóch osób. Średnia wieku wynosiła 72,5 roku (najmłodsza osoba miała 54 lata, a najstarsza 84). Wszyscy pacjenci byli w stałym leczeniu farmakologicznym.

Osoby te w wywiadzie podawały ból napadowy z różną częstotliwością o natężeniu 10 w skali numerycznej VAS. Dotychczasowe leczenie farmakologiczne nie zlikwidowało bólu, mimo że u dwóch osób częstotliwość napadów nieznacznie się zmniejszyła. Nie zm...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Materiał i metodyka badań

W badaniu uczestniczyły osoby z rozpoznaniem neuralgii nerwu V (sześć osób), w tym neuralgia II gałęzi nerwu V zdiagnozowana była u [...]

Wyniki

U osób z neuropatią już po ośmiu dniach stosowania zabiegów natężenie bólu zmniejszyło się średnio o 39 proc. i w każdym [...]

Jak to działa?

Wart podkreślenia jest fakt możliwości stosowania tych zabiegów w domu, na urządzeniu do terapii domowej. W sytuacji, kiedy nie znaleziono przyczyny [...]

Podsumowanie

W zaprezentowanych badaniach mieliśmy zbyt małą liczbę badanych, dodatkowo każdy przypadek był inny i wymagał indywidualnego podejścia, co nie pozwala na [...]
Do góry