Podatki

Dokształcanie na uczelni zagranicznej a zwolnienie z opodatkowania VAT

Edyta Szewerniak-Milewska

Od kosztów kursów specjalistycznych związanych ze zdobywaniem tytułów zawodowych lekarzom przysługuje zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie przepisów ustawy o VAT. Prześledźmy, jak uzasadniają to organy podatkowe.

Jednym ze sposobów obowiązkowego stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez lekarzy są kursy i szkolenia. Czy jeśli dentysta dokształca się na uczelni zagranicznej, to czy do opłat, stanowiących w tym przypadku import usług, może zastosować zwolnienie z opodatkowania VAT?

Pytanie takie zadała lekarka, która ukończyła pięcioletnie studia stomatologiczne, a następnie odbyła staż. Od listopada 2013 roku prowadzi własną praktykę dentystyczną, świadcząc w ramach działalności gospodarczej usługi medyczne na rzecz podmiotów leczniczych. Dentystka zamierza uzyskać tytuł Master of Science in Orthodontics. Przyznająca ten tytuł szkoła z Kalifornii w USA ma na całym świecie ok. 40 placówek, w których odbywają się zajęcia.

Faktura z Czech

Dentystka rozpoczęła naukę w 2015 roku. Na kwotę czesnego otrzymuje fakturę, przy czym jako podatnik (sprzedawca) wskazana jest na niej firma posługująca się czeskim numerem identyfikacji podatkowej. Firma ta organizuje na terytorium Polski dwulet...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Faktura z Czech

Dentystka rozpoczęła naukę w 2015 roku. Na kwotę czesnego otrzymuje fakturę, przy czym jako podatnik (sprzedawca) wskazana jest na niej firma [...]

Fiskus nie ma wątpliwości

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 22 kwietnia 2016 roku (sygn. 1061-IPTPP2.4512.97.2016.2.PRP) przyznał jej rację. Uznał, że podstawą [...]