Dyskusja

Podążając za zmieniającymi się potrzebami pacjentów dotyczącymi estetyki uśmiechu, należy rozważyć postępowanie interdyscyplinarne. Często po zakończonym leczeniu ortodontycznym wskazana jest poprawa kształtu zębów lub uzupełnienie braków. Defekty uzębienia mogą być korygowane za pomocą uzupełnień protetycznych stałych, implantów lub przy użyciu materiału kompozytowego. Duże znaczenie w wyborze metody leczenia ma wiek pacjenta. Decydując się na leczenie zachowawcze, należy brać pod uwagę wszystkie zalety i wady danego rozwiązania.

Za odbudową materiałem kompozytowym przemawiają:

  • minimalna preparacja tkanek,
  • zmniejszone ryzyko obnażenia miazgi,
  • ochrona tkanek przyzębia,
  • krótki czas leczenia,
  • odwracalność procesu – możliwość usunięcia odbudowy w przypadku zmiany decyzji co do sposobu leczenia (licówka, korona, implant).


Mimo wielu zalet materiału kompozytowego, trzeba pamiętać też o jego wadach i ograniczeniach w odbudowie bezpośredniej, takich jak:

  • przebarwianie materiału z czasem,
  • wrażliwość na uszkodzenia szczególnie w odcinku przednim przy współistniejących parafunkcjach,
  • trudności w odbudowie punktu stycznego – w zależności od wielkości szpary międzyzębowej (odbudowa punktu stycznego lepsza metodą pośrednią).


Przed podjęciem decyzji pacjent powinien być poinformowany o wszystkich zaletach i wadach poszczególnych rozwiązań oraz o konieczności odbywania regularnych wizyt kontrolnych.

Podsumowanie

Zakończone leczenie ortodontyczne nie zawsze jest zakończeniem całego leczenia. Ma to miejsce szczególnie wtedy, kiedy chodzi o uzyskanie odpowiedniej dla pacjenta estetyki. Współpraca zachowawczo-ortodontyczna daje możliwość korekty mniejszych lub większych defektów w kształcie naturalnych zębów bądź uzupełnienia braków.

Wybór sposobu leczenia zależy od nasilenia problemu, warunków zgryzowych, a także wieku. Można dobrać najbardziej odpowiedni sposób dla potrzeb pacjenta, dając mu ładny uśmiech i pewność siebie. A współpraca zachowawczo-ortodontyczna jest bezcennym narzędziem w drodze do osiągnięcia tego celu.

Do góry