Program edukacyjny

Inwazyjna resorpcja szyjki zęba (invasive cervical resorption) – opis przypadku

Lek. dent. Anna Haładyj

Lek. dent. Weronika Gontarz

Zakład Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik: dr hab. med. Agnieszka Mielczarek

Adres do korespondencji: Lek. dent. Anna Haładyj, Zakład Stomatologii Zachowawczej WUM, ul. Miodowa 18, 00-246 Warszawa, e-mail: haladyjanna@wp.pl

W artykule przedstawiono opis przypadku 29-letniego mężczyzny, który zgłosił się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej WUM. W trakcie badania wykryto u niego obecność inwazyjnej resorpcji szyjki zęba. Zmiana była bezobjawowa, a pacjent nie wiedział o jej istnieniu. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono bladoróżowe zabarwienie oraz utratę szkliwa i zębiny w okolicy przyszyjkowej górnego prawego pierwszego zęba siecznego. W wywiadzie ogólnym zgłosił doznanie urazu zębów siecznych 15 lat temu. Na podstawie badania klinicznego i CBCT zmiana została zakwalifikowana jako III klasa inwazyjnej resorpcji szyjki zęba wg Heithersaya. Leczenie polegało na gingiwoplastyce dziąsła, oczyszczeniu i odbudowie brakujących tkanek zęba. Wcześniej zostało przeprowadzone leczenie endodontyczne z powodu głębokiego ubytku tkanek i odsłonięcia części żywej zęba. Po dwóch tygodniach od zakończonego leczenia tkanki dziąsła goiły się prawidłowo, pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości bólowych od strony zęba 11.

Celem naszej pracy jest zaprezentowanie rzadkiego przypadku inwazyjnej resorpcji szyjki zęba, opisanie różnicowania, metod diagnostycznych i terapeutycznych.

Resorpcja jest zespołem czynników fizjologicznych lub patologicznych mogących prowadzić do utraty tkanek twardych zęba, a także kości wyrostka zębodołowego. Resorpcja fizjologiczna dotyczy zębów mlecznych w okresie wymiany uzębienia i jest zjawiskiem pożądanym. Resorpcja patologiczna może dotyczyć zarówno zębów mlecznych, jak i stałych. Patologiczny proces rozpoczynający się w zębinie zwany jest resorpcją wewnętrzną, natomiast kiedy zjawisko to rozpoczyna się od powierzchni cementu korzeniowego, zwane jest resorpcją zewnętrzną.

Zewnętrzna resorpcja korzenia (external cervical resorption, ECR) ze względu na często agresywny przebieg nazywana jest również w literaturze inwazyjną resorpcją szyjki zęba (invasive cervical resorption, ICR). Powstanie resorpcji zewnętrznej jest indukowane zniszczeniem lub brakiem warstwy cementu na powierzchni korzenia. Odsłonięte obszary zębiny na skutek pojawienia się czynników indukcyjnych zostają wystawiane na działanie osteoklastów, powstaje jama resorpcyjna, która w dalszym ciągu ulega kolonizacji przez komórki osteoklastopodobne. Wynikiem ich działania jest również niszczenie kości wyrostka zębodołowego.[1]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Pacjent, lat 29, zgłosił się do Zakładu Stomatologii Zachowawczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na wizytę kontrolną i ewentualne leczenie zachowawcze. W badaniu [...]

Dyskusja

Inwazyjna resorpcja zapalna szyjki zęba (ICR), inaczej zewnętrzna resorpcja szyjki zęba (ECR), to patologiczny proces polegający na resorpcji tkanek twardych zęba [...]

Do góry