Przeszukaj Leki Współczesnej Terapii

  Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do resortu zdrowia z pismem o uregulowanie zasad przeprowadzania badań kodu genetycznego DNA – zarówno w sprawach cywilnych, jak i poza systemem wymiaru sprawie...

  więcej »

  Samorządy nie będą mogły decydować o własnym majątku. To niekonstytucyjne – taką odpowiedź na propozycję zmian systemowych Ministerstwa Zdrowia mają prawnicy i samorządowcy.

  więcej »

  Krzysztof Bukiel, szef OZZL, wskazuje, że wdrożenie reform ustawy refundacyjnej jest głównym sprawdzianem dla kierownictwa resortu zdrowia, czyli Konstantego Radziwiłła oraz Krzysztofa Łandy.

  więcej »

  Przedstawiciele Porozumienia Rezydentów OZZL spotkają się dzisiaj z Konstantym Radziwiłłem. Młodzi związkowcy zamierzają przedstawić ministrowi zdrowia postulat kompleksowych zmian szkolenia specja...

  więcej »

  Studenci medycyny z Bydgoszczy wspólnie ze stowarzyszeniem IFMSA-Poland otwierają przychodnię dla najbardziej potrzebujących – bezdomnych, nieubezpieczonych, najuboższych, samotnych matek i ludzi, ...

  więcej »