Przeszukaj Leki Współczesnej Terapii

  Opolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia podsumował wczoraj rozliczenie ubiegłego roku. Okazuje się, że płatnik uregulował wszystkie zgłoszone przez szpitale nadwykonania.

  więcej »

  Likwidacja NFZ może zostać przeprowadzona nawet w 2018 roku – zapowiada marszałek senatu Stanisław Karczewski.

  więcej »

  Taniej jest zapłacić za wizytę osoby nieubezpieczonej, niż weryfikować, czy pacjent ubezpieczenie posiada – uważa kierownictwo resortu zdrowia i poprzez autopoprawkę nowelizacji ustawy o świadczeni...

  więcej »

  Przestarzały model leczenia psychiatrycznego ma zastąpić nowy, w którym główną rolę odgrywać będzie leczenie środowiskowe świadczone w środowisku chorego.

  więcej »

  Podczas wiosennej rekrutacji na młodych lekarzy czeka 1901 rezydentur. W dziedzinach priorytetowych Ministerstwo Zdrowia zaspokoiło w 100 proc. zgłoszone przez wojewodów potrzeby.

  więcej »