Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert.

więcej »

Od 30 czerwca br. wojewodowie będą wydawać opinie na temat celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Ministerstwo Zdrowia przygotowało IOWISZ, czyli nowe narzędzie, które ma w tym pomóc.

więcej »

Było kulturalnie, merytorycznie, zgodnie z obyczajem i smakiem, ale nieskutecznie. Teraz będzie mocniejsze uderzenie – tak rezydenci uzasadniają decyzję o organizacji protestu pod Ministerstwem Zdr...

więcej »

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła nowe propozycje wyceny świadczeń ortopedycznych. Zdaniem ortopedów są znacznie poniżej ponoszonych kosztów.

więcej »

Pacjenci chorzy psychicznie nie powinni być przewożeni do szpitali w kajdankach – uważa Rzecznik Praw Pacjenta i apeluje do komendanta głównego policji o wytyczne dla funkcjonariuszy.

więcej »
Przeszukaj Leki Współczesnej Terapii