Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przedstawiła nowe propozycje wyceny świadczeń ortopedycznych. Zdaniem ortopedów są znacznie poniżej ponoszonych kosztów.

więcej »

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła swoje uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert.

więcej »

Pacjenci chorzy psychicznie nie powinni być przewożeni do szpitali w kajdankach – uważa Rzecznik Praw Pacjenta i apeluje do komendanta głównego policji o wytyczne dla funkcjonariuszy.

więcej »

Wyrok NSA z 19 kwietnia br. nie pozostawia wątpliwości – dostęp do oryginału dokumentacji medycznej to prawo pacjenta. OIL w Gdańsku radzi więc, w jaki sposób właściwie dokumentację wydać.

więcej »

Uzdrowiska same chcą monitorować jakość powietrza, ale nie zgadzają się na to ministerstwa Zdrowia i Środowiska.

więcej »
Przeszukaj Leki Współczesnej Terapii