Brak dostępu pacjentek rodzących do znieczulenia zewnątrzoponowego to naruszenie praw kobiet ciężarnych i rodzących – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do ministra.

więcej »

Od dzisiaj działa IOWISZ, czyli formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. Według zapewnień Ministerstwa Zdrowia oznacza to koniec niepotrzebnych inwestycji.

więcej »

Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt rozporządzenia Rady Ministrów dotyczący Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020.

więcej »

Główne ryzyko to arbitralne lub polityczne, a nie merytoryczne podejście do kwalifikacji szpitali do sieci – mówi o projektowanej ustawie prof. Jarosław J. Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szp...

więcej »

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad zmianami w pakiecie onkologicznym. Jedna z propozycji dotyczy konsyliów – mają one zniknąć z pakietu. A to właśnie konsylia pozwalają opracować indywidualny plan le...

więcej »

Zwiększenie wydatków na ochronę zdrowia do 9 proc. PKB – to jedno z założeń „Paktu dla Zdrowia” proponowanego przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

więcej »
Przeszukaj Leki Współczesnej Terapii