Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo,

Small fr%c4%85czek mariusz nowy opt

dr hab. n. med. Mariusz Frączek

Drogie Koleżanki i Koledzy!

Znów mamy wakacje, czas odpoczynku, relaksu...

Kiedy tylko nieco opadł kurz po busach przewożących kandydatów na prezydenta, w drogę wyruszyły nowe busy. Politykobusy zmierzające do wyborów parlamentarnych. W moim przekonaniu środowisko lekarzy jest niezwykłe w swojej jednolitości wysokich standardów kulturowych i moralnych. To 200 tys. dobrze wykształconych ludzi, wspieranych przez pielęgniarki, innych pracowników opieki medycznej, ich rodziny i zaprzyjaźnionych pacjentów. Stanowią oni znaczną siłę polityczną, która może mieć wpływ na funkcjonowanie państwa, zwłaszcza w zakresie, na którym znają się jak nikt inny – ochrony zdrowia.

Dlaczego przestaliśmy rozmawiać o reformie systemu ochrony zdrowia? Media relacjonują pojedyncze przypadki: że ktoś nie może się dostać do lekarza, że wszyscy go opuścili w biedzie i samotności, że w szpitalu popełniono błąd... Te newsy proponowane są zamiast jakichkolwiek rozwiązań systemowych. Nie wiemy, na co stać polską ochronę zdrowia. Odczuwamy, że pieniędzy w systemie jest za mało. Nawet ci politycy, którzy mówili cicho o podniesieniu składki zdrowotnej, zamilkli całkowicie w ferworze rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Wykorzystajmy ten specyficzny przedwyborczy czas, aby uczulić naszych przedstawicieli na potrzebę istotnych zmian w systemie ochrony zdrowia. Wszyscy wiemy, że nie zauważając, czy raczej nie chcąc zauważać, problemów, nie ominiemy ich.

W numerze „Chirurgii po Dyplomie”, który trzymają Państwo w rękach, inaugurujemy cykl artykułów napisanych przez znakomitych praktyków: „Jak ja to robię”. Cykl ten rozpoczynamy od opisania techniki tyreoidektomii. Dr Wiesław Wiechno, autor tego artykułu, jest adiunktem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Przedstawił on w niezwykle czytelnej formie stosowaną przez siebie technikę operacyjną. Atutem tej pracy jest wspaniała dokumentacja fotograficzna.

Nie jest łatwo pisać o błędach i powikłaniach. Znacznie przyjemniej opisywać sukcesy. Uczymy się jednak na błędach. Poprosiłem prof. Wojciecha Zegarskiego, aby opisał najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu raka piersi. Zrobił to w sposób rzeczowy i przekonujący. Zachęcam Państwa do przeczytania tego artykułu.

Leczenie przewlekłego zapalenia trzustki jest trudne i często mało skuteczne. O aktualnych standardach w diagnostyce i terapii tej choroby mogą Państwo przeczytać w artykule lek. Katarzyny Mech i wsp. z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dylemat, jak leczyć rozwarstwienie aorty typu B, rozstrzyga prof. Dariusz Janczak z Zakładu Specjalności Zabiegowych Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Dr Renata Główczyńska kontynuuje cykl artykułów poświęcony opiece okołooperacyjnej chorych ze współistniejącą niewydolnością serca.

Przekazujemy do Państwa rąk wakacyjne wydanie „Chirurgii po Dyplomie” z nadzieją, że między zdobywaniem kolejnych szczytów a daleką wyprawą znajdą Państwo czas na lekturę, a prezentowane artykuły okażą się interesujące i przyczynią się do uporządkowania i poszerzenia Państwa wiedzy.

Interesującej lektury

Do góry