Spis treści

01/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Omówmy to na przypadkach
Dermatologia
Algorytmy
Prawo – dziecinnie proste
Listy do redakcji