Spotkajmy się na darmowym kongresie medycznym on-line 'Virtual Medical Summit - Wytyczne Praktyki Internistycznej 2020' już 26-28 maja! Weź udział>


Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2009

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2009
ArtykuŁy
Co nowego
Neo reviews
W skrÓcie
Pytania do specjalisty
Problemy kliniczne
Ostry dyŻur pediatryczny
Prewencja
Zanim ustalisz rozpoznanie zinterpretuj to badanie
W skrÓcie
Pediatrics
Aap grand rounds
W skrÓcie