15 stycznia 2018
Minister zdrowia rozmawiał z samorządem lekarskim

Podczas spotkania padła deklaracja otwarcia na dialog z samorządem zawodowym. Planowana jest też rozmowa z rezydentami.

Wystawianie recept powinno być prostsze

NRL chce uproszczenia przepisów i proponuje odstąpienie od określania wymiarów oraz wzoru recept.

12 stycznia 2018
Przeróbka sieci szpitali

Nowe kryteria oceny ofert w psychiatrii i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej znajdą się wśród zmian w przepisach o sieci szpitali.

Nie ma uzasadnienia dla łączenia dyżurów

Propozycja wysyłania lekarzy do udzielania świadczeń na innym oddziale w czasie pełnienia jednego dyżuru stwarza zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i dla lekarzy – uważa samorząd lekarski.

11 stycznia 2018
Nowe egzaminy państwowe

Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzenie dwóch nowych egzaminów państwowych, które trzeba będzie zdać w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

2017 rok w ochronie zdrowia

Za nami rok, który przyniósł wiele zmian. Wśród nich są takie, których konsekwencje mogą negatywnie wpłynąć na najbliższe lata.

10 stycznia 2018
Czy nowy minister ugasi protest?

Zmiana ministra zdrowia wznowiła nadzieje między protestującymi lekarzami na kompromis i przerwanie akcji wypowiadania klauzuli opt-out.

Stypendia lojalnościowe staną się faktem

Po uzyskaniu tytułu specjalisty lekarze będą musieli odpracować w kraju czas co najmniej równy okresowi otrzymywania dodatkowego wsparcia finansowego.

09 stycznia 2018
Kolejny krok do zmian w specjalizacji

Projekt nowelizacji ustawy wprowadzający zmiany w zakresie szkolenia specjalizacyjnego znalazł się na liście prac legislacyjnych.

Jeszcze więcej swobody w planowaniu dyżurów

Dyrektorzy szpitali będą mogli swobodniej ustalać harmonogram całodobowej pracy lekarzy.

08 stycznia 2018
Nerwowe naprawianie systemu

Lekarze zaangażowani w akcję #1lekarz1etat obnażają nieudolne próby naprawiania systemu.

Brak porozumienia i rzetelnej informacji

Rezydenci domagają się niezwłocznego opublikowania stenogramów z piątkowych rozmów z Konstantym Radziwiłłem, broniąc się przed nieprawdziwymi informacjami na temat przebiegu spotkania.

04 stycznia 2018
Dyskryminacja wobec rezygnujących z opt-out

Żądanie podpisania umowy o zakazie konkurencji wyłącznie od lekarzy, którzy wypowiedzieli klauzulę opt-out, jest niezgodne z prawem.

PO i Nowoczesna chcą dymisji ministra zdrowia

Opozycyjne partie polityczne oczekują dymisji ministra zdrowia. Wniosek o wyrażenie mu wotum nieufności ma być złożony w przyszłym tygodniu.

MZ: nie ma żadnego kryzysu

W środę minister zdrowia przedstawił sejmowej komisji zdrowia informację o skali i skutkach protestu lekarzy.