20 listopada 2017
OIL w Gdańsku: własne praktyki zamiast kontraktów

Rezygnacja z pracy opartej na kontrakcie i uruchomienie własnych gabinetów lekarskich nadwyręży źle działający system umów kontraktowych – uważają lekarze z OIL w Gdańsku.

MZ liczy, ilu lekarzy wypowiedziało opt-out

Ministerstwo Zdrowia oświadczyło, że nie zbiera wrażliwych danych rezydentów wypowiadających opt-out. Resort sprawdza jedynie liczbę złożonych wypowiedzeń.

17 listopada 2017
Recepty – najpierw zweryfikuj, potem wystaw

Każdorazowe weryfikowanie uprawnień pacjentów do otrzymywania recept refundowanych to obowiązek lekarza.

ORL w Krakowie ostrzega, by nie zatrudniać się w szpitalu w Proszowicach

Ok. 90 proc. lekarzy z tego szpitala złożyło wypowiedzenia. Z powodu braków kadrowych dochodzi tam do poważnych nadużyć. Lekarzom utrudnia się też ukończenie specjalizacji.

16 listopada 2017
Trwają prace nad zmianą przepisów o tajemnicy lekarskiej

Po śmierci pacjenta wgląd rodziny do dokumentacji medycznej za zgodą sądu – przewiduje projekt ustawy sejmowej komisji ds. petycji.

Brak opieki lekarzy w porze nocnej niezgodny z prawem

Brak właściwej obsady w podmiocie leczniczym, która zapewniałaby ciągłość leczenia przez całą dobę, narusza prawa pacjentów.

Stany Nagłe – oto nasze nowe czasopismo specjalistyczne!

Po raz pierwszy stany zagrożenia zdrowia i życia stają się jedynym tematem czasopisma, stąd tytuł „Stany Nagłe po Dyplomie”.

15 listopada 2017
Przesunięcie terminu wystawiania skierowań

Termin zakończenia wystawiania skierowań do odbycia szkolenia specjalizacyjnego został przesunięty do 23 listopada.

NRL: Po rezydentach podwyżki dla specjalistów

Za zagwarantowanym wzrostem płac rezydentów w górę powinny pójść wynagrodzenia lekarzy specjalistów – uważa NRL.

14 listopada 2017
Krytykowana ustawa o POZ wejdzie w życie bez poprawek

Przyjęta przez Senat ustawa o POZ ponownie skrytykowana przez środowisko lekarskie.

Nie wszyscy popierają wypowiadanie opt-out

Masowa akcja wypowiedzenia opt-out budzi coraz większe kontrowersje. Za poparciem idą głosy sprzeciwu wobec tak radykalnej formy protestu.

13 listopada 2017
Nierówne traktowanie zniszczy POZ

Preferowanie wielkich przychodni przy kontraktowaniu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej zachwieje funkcjonowaniem podstawowej opieki zdrowotnej.

Rezydenci mają się uczyć, a nie łatać dziury kadrowe

Lekarze w trakcie specjalizacji są wykorzystywani jako tania siła robocza. Przeciwko temu nadużyciu wystąpiła Naczelna Rada Lekarska, mówiąc o roli rezydentów w szpitalach.

10 listopada 2017
Sposób na kolejną falę protestu

Rozmowy, realizacja ustalonych postulatów i podwyżki dla rezydentów – tak Ministerstwo Zdrowia chce zapobiec wypowiedzeniom umów opt-out.

Prywatne szkolenia nie są obowiązkowe

Nie trzeba mieć dokumentu ukończenia kursu z zakresu radiologii szczękowo-twarzowej organizowanego przez firmy prywatne, aby dokonywać opisów zdjęć RTG.