28 czerwca 2017
Umowa o pracę nie może być łączona z kontraktem

Podwójne umowy dają większy zarobek w szpitalu, ale są niezgodne z prawem.

Obowiązków przybywa, pieniędzy wciąż brak

Zakres obowiązków lekarzy rodzinnych ma być większy, ale o zwiększeniu finansowania specjalistów pracujących w POZ jak na razie nie ma mowy.

27 czerwca 2017
Postulaty rezydentów bez odpowiedzi rządu  

Młodzi lekarze nie składają broni. Mimo braku odpowiedzi ze strony ministerstw dopominają się o poprawki w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Nowe prawo niekorzystne dla dentystów 

Regulacje unijne nadwerężą budżet właścicieli praktyk stomatologicznych. Wszystko z powodu nakazu instalowania w gabinetach separatorów amalgamatu.

26 czerwca 2017
Może zabraknąć kierowników specjalizacji

Dodatkowe nieodpłatne zadania wynikające z obsługi systemu monitorowania kształcenia zniechęcają lekarzy do objęcia stanowiska kierownika specjalizacji.

Gabinet w domu podniesie koszt przekształcenia gruntów

Przekształcenie na własność gruntów zabudowanych, w obrębie których jest prowadzona praktyka lekarska, będzie kosztować połowę więcej niż w przypadku lokali mieszkalnych.

23 czerwca 2017
Zasady finansowe pod znakiem zapytania

Umowy z NFZ w podstawowej opiece zdrowotnej kończą ważność 30 czerwca. Nadal nie wiadomo, na jakich zasadach będą pracować lekarze po tym terminie.

Burza wokół wstrzymanych dopłat pacjentów w szpitalach

Konsultacje projektu zawieszone. Opozycja apeluje o kontynuację obranego kierunku. Eksperci uważają, że trzeba dać pacjentom wybór.

22 czerwca 2017
Prośba o spotkanie w sprawie płac zlekceważona

Lekarze prosili o spotkanie w sprawie rządowego projektu ustawy o płacach minimalnych. Prośba pozostała bez odpowiedzi.

Medycyna pracy na celowniku NIK

Brak pełnej informacji w skierowaniach na badania profilaktyczne skutkuje błędną oceną zdolności do pracy – wynika z raportu NIK i Państwowej Inspekcji Pracy.

21 czerwca 2017
Luka w przepisach chroniących tajemnicę lekarską

Decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona tylko dla sądu.

Czy nadchodzi fala strajków?

Z trzech wariantów, które dają możliwość zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia i pensji – woli politycznej, przekonania społeczeństwa, że tak trzeba, oraz nacisków siłowych kolejny resort sugeruje, że w grę wchodzi tylko opcja trzecia – alarmują lekarze rezydenci.

20 czerwca 2017
Rezydenci nie zgadzają się na 90 zł podwyżki  

Czy to prawda, że podwyżka zasadniczego wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów wyniesie od 1 lipca od 20 do 90 zł brutto miesięcznie? – pytają lekarze rezydenci wicepremiera Mateusza Morawieckiego.

Urlop na poratowanie zdrowia również dla lekarzy

Lekarze powinni się znaleźć w grupie zawodów, którym przysługuje urlop na poratowanie zdrowia – apeluje do ministra zdrowia OIL w Łodzi.

19 czerwca 2017
Dokumentacja w praktyce lekarskiej – nowe regulacje

Po śmierci lekarza za dostęp do dokumentacji medycznej odpowiada właściwa okręgowa izba lekarska.