Kardiologia po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2018

Spis treści

02/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Przypadek kliniczny
Tajniki echokardiografii
Zaburzenia rytmu i przewodzenia
Stan przedegzaminacyjny
Przypadki ekg
Leki