Standardy w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Pulmonologia


W tym wykładzie m.in.:


Jakie są standardy w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc?
Jakie są rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego?
Jaka jest definicja zaplenia płuc?
Jaka jest epidemiologia zapalenia płuc?
Jakie są czynniki etiologiczne zapalenia płuc?
Jakie są czynniki ryzyka w pozaszpitalnym zapaleniu płuc?
Jaka jest umieralność z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc?
Jakie są czynniki ryzyka zgonu w pozaszpitalnym zapaleniu płuc?
Jaki jest obraz kliniczny pozaszpitalnego zapalenia płuc?
Jak rozpoznawać pozaszpitalne zapalenie płuc?
Kiedy wykonać badanie radiologiczne klatki piersiowej u chorego z podejrzeniem pozaszpitalnego zapalenia płuc?
Jak ocenić ryzyko zgonu w pozaszpitalnym zapaleniu płuc?
Jakie są wskazania do hospitalizacji u chorego z pozaszpitalnym zapaleniem płuc?
Jaką antybiotykoterapię zastosować u chorego z zapaleniem płuc w zależności od etiologii?
Jakie są kryteria poprawy klinicznej u chorego z pozaszpitalnym zapaleniem płuc?
Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzenia leczenia w pozaszpitalnym zapaleniu płuc?
DOSTĘP:
do tego filmu
na 24h
11,07 zł
do wszystkich filmów z tego kongresu
na 30 dni
80,00 zł
do całości serwisu
medVOD
na 365 dni
900,00 zł
powyższe ceny są cenami brutto

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Pulmonologia