Jak dobrać optymalnie leki w leczeniu nadciśnienia tętniczego? Aktualne wytyczne

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Kardiologia

Jacek Lewandowski
czas trwania: 00:26:14
tagi: farmakologia kardiologia nadciśnienie tętnicze angiologia farmakoterapia choroby serca

W tym wykładzie m.in.:

Jak dobrać optymalne leki w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
Kogo kwalifikować do leczenia nadciśnienia tętniczego i jaki jest cel terapeutyczny?
Jaka jest skuteczność monoterapii nadciśnienia?
Które leki hipotensyjne wybierać?
Czy warto stosować leki złożone w leczeniu nadciśnienia tętniczego ?
Jak leczyć wybrane grupy chorych z nadciśnieniem tętniczym?
Jakie są wytyczne dotyczące leczenia nadciśnienia tętniczego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego?
Jakie są docelowe wartości ciśnienia tętniczego?
Jak leczyć nadciśnienie tętnicze w wieku podeszłym?
Jak powinna wyglądać początkowa farmakoterapia chorego z nadciśnieniem tętniczym?
Jakie są podstawowe grupy leków hipotensyjnych?
Dlaczego beta-adrenolityków nie uznano za leki pierwszego rzutu?
Jaka jest chorobowość i umieralność sercowo-naczyniowa?
Jakie są preferowane grupy leków pierwszego i drugiego wyboru w zależności od wskazań dodatkowych?
Badanie MR-NOED: porównanie wpływu nebiwololu i metoprololu na sprawność wzwodu u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym
Na czym polega przewaga diuretyków tiazydopodobnych?
Czy inhibitory ACE zmniejszają umieralność ogólną w nadciśnieniu tętniczym?
Jaka jest skuteczność terapii hipotensyjnej w porównaniu z terapią konwencjonalną?
Jakie są możliwe połączenia klas leków hipotensyjnych?
Czy są dowody skuteczności kombinacji dwulekowych w leczeniu nadciśnienia tętniczego?
Jakie są podstawowe zasady terapii nadciśnienia tętniczego u chorych z powikłaniami sercowymi?
Jakie są podstawowe zasady terapii nadciśnienia tętniczego u chorych z cukrzycą?
Jakie są podstawowe zasady terapii nadciśnienia tętniczego u chorych w podeszłym wieku?
Jakie są podstawowe zasady terapii nadciśnienia tętniczego u chorych po udarze mózgu?
Jakie są podstawowe zasady terapii nadciśnienia tętniczego u kobiet w ciąży?

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Kardiologia