Szmery dodatkowe wykryte po raz pierwszy - co dalej?

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Kardiologia


W tym wykładzie m.in.:

Jak postępować u chorego, u którego wykryto po raz pierwszy szmery dodatkowe?
Jak osłuchiwać serce?
Czym są szmery niewinne u dzieci?
Czym jest wrodzony ubytek przegrody międzykomorowej?
Jakie szmery są "normalne" u kobiety ciężarnej?
Jakie zmiany hemodynamiczne zachodzą w ciąży?
Czym jest kardiomiopatia połogowa?
Na czym polega niedomykalność mitralna w kardiomiopatii połogowej?
Jak różnicować szmery sercowe?
Jak rozpoznać szmer skurczowy w Tako-Tsubo?
Jakie jest występowanie Tako-Tsubo?
Czym jest urwana głowa mięśnia brodawkowatego?
Jak różnicować szmer niedomykalności mitralnej i VSD?
Jak rozpoznawać ostre rozwarstwienie aorty i niedomykalność aortalną?
Na czym polega pourazowa niedomykalność trójdzielna?
Jak często występuje infekcyjne zapalenie wsierdzia u chorych dializowanych?
Czy u wszystkich chorych z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia występują szmery nad sercem?
DOSTĘP:
do tego filmu
na 24h
11,07 zł
do wszystkich filmów z tego kongresu
na 30 dni
80,00 zł
do całości serwisu
medVOD
na 365 dni
900,00 zł
powyższe ceny są cenami brutto

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Kardiologia