Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Reumatologia


W tym wykładzie m.in.:

Jak leczyć reumatoidalne zapalenie stawów?
Jaka jest definicja reumatoidalnego zapalenia stawów?
Kiedy rozpocząć leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów?
Jaki jest cel leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów?
Jakie są kryteria rozpoznania reumatoidalnego stawów według The European League Against Rheumatism?
Czego dotyczyło badanie CAMERA?
Jaka jest definicja remisji choroby w reumatoidalnym zapaleniu stawów?
Jak często chory z reumatoidalnym zapaleniem stawów powinien chodzić na wizyty?
Jakie leki modyfikują przebieg reumatoidalnego zapalenia stawów?
Od jakiego leku zacząć leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów?
Jak działa metotreksat (MTX)?
Jakie są przeciwwskazania do zastosowania metotreksatu?
Kiedy należy przerwać terapię metotreksatem?
Kiedy należy modyfikować terapię metotreksatem?
Jakie są przeciwwskazania do zastosowania metotreksatu?
Jakie jest profil bezpieczeństwa metotreksatu?
Co zrobić, jeśli leczenie metotreksatem jest nieskuteczne?
Jaki jest podział leków biologicznych?
Jaka jest skuteczność leków anty-TNF-α w połączeniu z metotreksatem lub w monoterapii?
Co zrobić, jeśli udało się uzyskać trwałą remisję w reumatoidalnym zapaleniu stawów?

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Reumatologia