Algorytmy diagnostyki i leczenia małowodzia

Kongres Akademii po Dyplomie Algorytmy postępowania w ginekologii i położnictwie


Algorytmy prezentowane w trakcie Kongresu znajdują się pod adresem: http://podyplomie.pl/s/algorytmy-ginekologia-2016

Kongres Akademii po Dyplomie Algorytmy postępowania w ginekologii i położnictwie