Wyjaśnienie

Wyjaśnienie

Monika Stelmach

Działając w imieniu Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, w związku z negatywną opinią wyrażoną w artykule pt. „Ale wpadka!” za wydarzenia przynoszące wstyd w rubryce „Wpadka i gratka”, MT nr 10/2014, proszę o sprostowanie powyższych treści.

Prawdą jest, że Okręgowy Szpital Kolejowy SP ZOZ w Lublinie stara się o akredytację jakości, czyli najwyższą certyfikację uznawaną przez Ministerstwo Zdrowia. Z początkiem 2015 roku planowane jest połączenie Szpitala Kolejowego z Samodzielnym Publicznym Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, który posiada certyfikat akredytacyjny Ministerstwa Zdrowia wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

W przypadku uzyskania przedmiotowego certyfikatu przez Szpital Kolejowy w chwili połączenia obu szpitali certyfikaty zachowują ważność. W sytuacji nieprzyznania przez Ministerstwo Zdrowia certyfikatu jakości Szpitalowi Kolejowemu szpital im. Jana Bożego, jako podmiot przejmujący, straci swój certyfikat i będzie zmuszony rozpocząć nową procedurę przyznania certyfikatu potwierdzającego spełnienie standardów akredytacyjnych w połączonej strukturze organizacyjnej.

Z poważaniem,

Dr n. med. Grzegorz Czupkałło,

p.o. zastępca dyrektora ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

Odpowiedź autorki:

Nie jest sprawą oczywistą, że jednostka powstała po połączeniu dwóch szpitali, które mają certyfikaty, automatycznie zachowuje akredytację jakości. Z informacji uzyskanej w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia wynika, że placówka będzie musiała ponownie zwrócić się w tej sprawie do CMJ i od decyzji Rady Akredytacyjnej będzie zależało dalsze postępowanie. Trudno przewidzieć, co postanowi RA, bowiem sytuacja, kiedy nowy podmiot powstaje z połączenia dwóch szpitali, które posiadają certyfikat akredytacyjny, nie miała jeszcze miejsca. Dotychczas łączyły się szpitale, z których jeden posiadał certyfikat akredytacyjny. Wówczas nie był przenoszony na nowy podmiot. Należało ponownie rozpocząć procedurę przyznawania certyfikatu, w trakcie której szpital potwierdzał, że placówka powstała po połączeniu spełnia standardy określone w obwieszczeniu ministra zdrowia w sprawie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Wiązało się to także z koniecznością wniesienia opłaty za przeprowadzenie przeglądu akredytacyjnego w szpitalu.