Aktualności

Aktualności

Opracowała Monika Stelmach

Mniej biurokracji dla wybranych

Małe gabinety stomatologiczne będą mogły przygotowywać sprawozdania finansowe w formie skróconej. Bronisław Komorowski podpisał nowelizację Ustawy o rachunkowości dla mikroprzedsiębiorstw. Jest to bardzo ważna informacja dla lekarzy dentystów, którzy prowadzą własną działalność, ponieważ dzięki wprowadzonym zmianom rozszerzy się katalog jednostek mikro o osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Warunkiem jest wysokość przychodów – nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy (równowartość w walucie polskiej).

Ci odlatują, ci zostają

Periodontolodzy najrzadziej występują o zaświadczenie stwierdzające posiadanie specjalizacji, wymagane przy ubieganiu się o uznanie kwalifikacji na terenie innych państw unijnych. Ortodonci, ze wskaźnikiem 2,35 proc., stanowią najwyższy odsetek wśród lekarzy dentystów, którzy są zainteresowani migracją. Z drugiej jednak strony to tyle co nic, gdy porówna się stomatologów z absolwentami innych wydziałów lekarskich. Najczęściej o zaświadczenie ubiegają się chirurdzy plastyczni i anestezjolodzy (18 proc.), a także chirurdzy klatki piersiowej (17 proc.).

Bez kasy fiskalnej?

Przepisy, które mają wejść w życie na początku nowego roku, nakładają na każdy gabinet lekarski (w tym również stomatologiczny) obowiązek posiadania kasy fiskalnej, bez względu na osiągany obrót. Jest jeszcze jednak szansa na zmianę prawa. Na ścieżkę legislacyjną trafił projekt rozporządzenia, który zakłada, że zwolnione z prowadzenia ewidencji będą podmioty z dotychczasowym kryterium wysokości obrotu, czyli 20 tys. zł.■