Codziennie zdajesz egzamin z ginekologii i położnictwa

Pytania dotyczące patologii jajnika przygotowali: lek. Magdalena Biela, lek. Monika Szafarowska, lek. Jacek Doniec i prof. dr hab. n. med. Paweł Kamiński z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej WIM w Warszawie

Adres do korespondencji: lek. Jacek Doniec, Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Centralny Szpital Kliniczny MON, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa; doniec@post.pl

Szanowni Czytelnicy!

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination; egzamin ten warunkuje otrzymanie licencji na wykonywanie zawodu lekarza). W odróżnieniu od klasycznych pytań egzaminacyjnych tu zadajemy pytania o decyzje w konkretnych sytuacjach klinicznych. Odpowiedź na nie pozwala skonfrontować swoją wiedzę ze zdaniem ekspertów. Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo ten dział z zainteresowaniem i uznają go za wartościowe uzupełnienie stałej profesjonalnej edukacji medycznej.

1. Pacjentka w wieku 29 lat zgłosiła się z powodu nudności (bez wymiotów), dolegliwości bólowych podbrzusza oraz powiększenia obwodu brzucha. Przed 20 dniami przeszła zabieg punkcji jajników w celu pobrania komórek jajowych do procedury zapłodnienia pozaustrojowego. W badaniach laboratoryjnych: hematokryt 35%, ciężar właściwy moczu 1,090 g/l. Nie była badana ginekologicznie. W badaniu USG: w jamie macicy widoczny pojedynczy pęcherzyk ciążowy, bez echa zarodka. Jajnik prawy o wymiarach 8,5 × 9 cm zawiera 6 hipoechogennych pęcherzyków; jajnik lewy o wymiarach 9 × 10 cm zawiera 8 hipoechogennych pęcherzyków; niewielka ilość wolnego płynu w zatoce Douglasa. Badanie przedmiotowe było bez odchyleń. Jakie rozpoznanie można ustalić u tej pacjentki i jakie jej zaproponować postępowanie?

a. Łagodny zespół hiperstymulacji jajników – pacjentka nie wymaga hospitalizacji. W leczeniu należy uwzględnić: odpowiednią podaż płynów, codzienną kontrolę masy ciała oraz obwodu brzucha; należy rozważyć podanie kabergoliny; nie ma wskazań do podawania leków przeciwzakrzepowych (LMWH). Nie zaleca się stosowania paracetamolu w łagodzeniu dolegliwości bólowych.

b. Umiarkowany zespół hipserstymulacji jajników – pacjentka nie wymaga hospitalizacji. W leczeniu należy uwzględnić: odpowiednią podaż płynów, codzienną kontrolę masy ciała oraz obwodu brzucha; zaleca się podanie kabergoliny i leków przeciwzakrzepowych (LMWH); nie zaleca się stosowania leków przeciwbólowych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).

c. Umiarkowany zespół hipserstymulacji jajników – pacjentka nie wymaga hospitalizacji. W leczeniu należy uwzględnić: odpowiednią podaż płynów, codzienną kontrolę masy ciała oraz obwodu brzucha; należy rozważyć podanie kabergoliny; nie ma wskazań do podawania leków przeciwzakrzepowych (LMWH); nie zaleca się stosowania leków przeciwbólowych z grupy NLPZ.

d. Ciężki zespół hipserstymulacji jajników – pacjentka wymaga hospitalizacji. W leczeniu należy uwzględnić: odpowiednią podaż płynów, codzienną kontrolę masy ciała oraz obwodu brzucha; zaleca się podanie kabergoliny i leków przeciwzakrzepowych (LM...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Opisana pacjentka ma klasyczne objawy zespołu hiperstymulacji jajników (OHSS – ovarian hyperstimulation syndrome) o umiarkowanym stopniu nasilenia (wg Mathur i wsp.). [...]

Komentarz

Raki jajnika o niskim potencjale złośliwości wyodrębniono już w 1971 roku i zakwalifikowano jako guzy o granicznej złośliwości – borderline tumor. [...]

Komentarz

Powiększenie skręconych przydatków jest efektem zamknięcia się w pierwszej kolejności naczyń żylnych i limfatycznych. Uważa się, że ze względu na występowanie [...]

Komentarz

Zespół LUF, czyli zespół luteinizacji niepękniętego pęcherzyka jajnikowego, to zaburzenie, w którym w czasie cyklu miesiączkowego nie dochodzi do uwolnienia dojrzałej [...]

Komentarz

Ropień jajowodowo-jajnikowy jest najczęściej konsekwencją nieleczonego zapalenia miednicy mniejszej (PID). Przyczynę PID stanowi zazwyczaj zakażenie wstępujące z kanału szyjki macicy, powodujące [...]

Komentarz

W przypadku pęknięcia torbieli jajnika objawem charakterystycznym jest nagły silny ból podbrzusza, który po krótkim czasie zmniejsza swoje nasilenie lub ustępuje [...]

Komentarz

Endometrioza jest chorobą dotykającą około 3-10% kobiet w wieku rozrodczym i najczęściej związaną z występowaniem dolegliwości bólowych oraz niepłodności. U 5-12% [...]

Komentarz

Wszystkie opisane objawy i wyniki badań sugerują podejrzenie choroby nowotworowej wychodzącej z jajnika, o dużym stopniu zaawansowania. Nie ulega wątpliwości, że [...]

Komentarz

Częstość występowania łagodnych torbieli jajnika w grupie kobiet w wieku reprodukcyjnym wynosi około 7%, natomiast w przypadku kobiet po menopauzie – [...]

Komentarz

Ciąża ektopowa (GEU – graviditas extrauterina) jest w każdym przypadku stanem potencjalnie zagrażającym życiu pacjentki. Zwłaszcza pęknięta ciąża pozamaciczna wymaga natychmiastowej [...]
Do góry