Wtórna prewencja zawału serca - aktualne wytyczne

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Kardiologia


W tym wykładzie m.in.:

Jakie są aktualne wytyczne dotyczące wtórnej prewencji zawału serca?
Jakie są wytyczne dotyczące postępowania długoterminowego (STEMI)?
Jakie są wytyczne dotyczące podwójnej terapii przeciwpłytkowej?
Kiedy stosować leczenie klopidogrelem zamiast tikagrelorem/prasugrelem?
Kiedy występuje konieczność operacji u chorego na DAPT?
Jakie są ogólne zasady postępowania u chorych z NSTE-ACS?
Czy stosować β-adrenolityk u chorego po NSTE-ACS z prawidłową EF i bez objawów HF?
Jakie są wskazania do implantacji kardiowertera-defibliratora?
Jakie są wskazania do gastroprotekcji przy DAPT po ACS?
Jakie są wskazania do gastroprotekcji przy terapii przeciwpłytkowej?
Jaki jest wpływ leczenia na rokowanie u chorych w podeszłym wieku po przebytym zawale serca?
DOSTĘP:
do tego filmu
na 24h
11,07 zł
do wszystkich filmów z tego kongresu
na 30 dni
80,00 zł
do całości serwisu
medVOD
na 365 dni
900,00 zł
powyższe ceny są cenami brutto

Kongres Akademii po Dyplomie MULTIFORUM INTERNA. Kardiologia