Nowości

Dermatologia: Jak śpią dzieci z AZS

Lek. Paweł Traczewski

           

U dzieci z atopowym zapaleniem skóry stwierdzono znacznie przedłużony czas czuwania wtrąconego, niespokojny sen, senność w ciągu dnia, trudności z zaśnięciem po przebudzeniu.

Na atopowe zapalenie skóry choruje ok. 20-30 proc. dzieci. Ocenia się, że 60 proc. z nich ma zaburzenia snu. Mimo powszechności tego poważnego problemu wciąż nie został on dobrze poznany. Zadania możliwie precyzyjnego określenia charakteru nieprawidłowości snu i obciążenia, jakie stanowią one dla pacjentów, podjęli się naukowcy z ośrodków w USA. Celem badania była analiza snu w grupie dzieci z AZS i ustalenie najlepszych metod oceny zaburzeń u pacjentów dotkniętych tą chorobą.

W badaniu kliniczno-kontrolnym porównano dzieci z umiarkowanym lub ciężkim AZS w wieku 6-17 lat z dziećmi zdrowymi dopasowanymi do grupy badanej pod względem płci i wieku. Uczestnicy nosili urządzenia służące do monitorowania okołodobowej aktywnoś...