Dermatologia

Cykl „Dermatologia” koordynowany przez prof. dr. hab. med. Eugeniusza Barana Akredytowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne

Rozległy wrzodziejący guz skóry twarzy

dr n. med. Iwona Chlebicka, dr n. med. Andrzej Bieniek, dr hab. med. Joanna Maj

Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej, Wrocław 

Adres do korespondencji: dr n. med. Adam Reich, Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Akademii Medycznej, ul. Chałubińskiego 1, 50-368 Wrocław. Tel. (71) 784 23 33, fax (71) 327 09 42; e-mail. adi_medicalis@go2.pl

Opis przypadku

63 -letnia kobieta została przyjęta na Oddział Chirurgii Plastycznej Kliniki Dermatologii w celu leczenia guza umiejscowionego na prawym policzku, rozwijającego się na podłożu zdrowej skóry od siedmiu lat.

Przy przyjęciu stwierdzono obecność dużego, rozpadającego się guza o wymiarach 6×7 cm (ryc. 1).

Small 11208

Rycina 1. Duży wrzodziejący guz na prawym policzku

Od kilku miesięcy pacjentka była zaniepokojona jego szybszym niż wcześniej wzrostem, co było powodem konsultacji dermatologicznej. Kobieta chorowała na niedoczynność tarczycy i z tego powodu leczona była lewotyroksyną 75 µg/24 h, poza tym nie zgłaszała innych chorób przewlekłych, nie przyjmowała również innych leków. W badaniu przedmiotowym regionalne węzły chłonne nie były powiększone. W USG węzłów chłonnych i jamy brzusznej oraz RTG klatki piersiowej nie wykazano patologii.

Pacjentka została zakwalifikowana do leczenia chirurgicznego. Zmianę usunięto z marginesem 10 mm. Podczas operacji wycięto skórę i tkankę podskórną częściowo wraz z nacieczonym podłożem powięziowo-mięśniowym (ryc. 2).

Small 11209

Rycina 2. Stan po usunięciu guza wraz z marginesem zdrowej tkanki

Do badania histopatologicznego przekazano tkanki guza oraz sześć fragmentów tkanek miękkich podłoża i fragment kości dolnego brzegu oczodołu, znajdujące się w rzucie dna guza. Wynik badania histopatologicznego potwierdził podejrzewane rozpoznanie guza, zaś w tkankach z marginesów chirurgicznych nie wykryto zmian patologicznych.

Po uzyskaniu wyników badań histologicznych ubytek zamknięto przeszczepem skóry pełnej grubości z okolicy nadobojczykowej prawej (ryc. 3).

Small 11210

Rycina 3. Stan po przeszczepieniu zdrowej skóry pełnej grubości z okolicy nadobojczykowej prawej (w trakcie gojenia)

Aby zwiększyć szanse na prawidłowe wgojenie się przeszczepu, uciśnięto go opatrunkiem wiązanym. Pacjentce zalecono okresową kontrolę w poradni chirurgii plastycznej w ciągu pięciu lat od leczenia. Kontrola będzie obejmowała badanie okolicy rany pooperacyjnej, badania palpacyjne regionalnych węzłów chłonnych oraz badania obrazowe: USG węzłów chłonnych szyjnych, USG jamy brzusznej, a także RTG klatki piersiowej.

Pytania (prawidłowych odpowiedzi może być kilka):

1. Najbardziej prawdopodobnym rozpoznaniem w opisywanym przypadku jest:

a. Rak kolczystokomórkowy

b. Brodawka łojotokowa

c. Grzybica głęboka skóry

Do góry