Dermatologia

Choroby prowadzące do zniszczenia mieszków włosowych

dr hab. n. med. Jarosław Bogaczewicz
prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny, Łódź

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej zgłosił się 45-letni mężczyzna. Skarżył się na obecność stopniowo szerzących się zmian rumieniowych, zlokalizowanych w obrębie skóry owłosionej głowy (ryc. 1). Pierwsze wykwity pojawiły się przed kilkoma laty. Miały charakter czerwonych plam i grudek o szorstkiej powierzchni. Nie powodowały żadnych dolegliwości podmiotowych i dlatego pacjent nie konsultował się z lekarzem. Z biegiem czasu zmiany szerzyły się, prowadząc do trwałego wyłysienia. Chory zauważył, że w okresie letnim, zwłaszcza po nasłonecznieniu, stan zapalny nasila się i pojawia się świąd. W wywiadzie pacjent nie zgłaszał żadnych dolegliwości i chorób ogólnoustrojowych. W badaniach laboratoryjnych (morfologia, badanie ogólne moczu, przeciwciała przeciwjądrowe i przeciwfosfolipidowe) nie stwierdzono odchyleń od stanu prawidłowego.

W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę następujące jednostki chorobowe:

1. Toczeń rumieniowaty ogniskowy

2. Zapalenie okołomieszkowe ropowicze

3. Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych (folliculitis decalvans)

4. Łysienie rzekomoplackowate

Toczeń rumieniowaty ogniskowy

Toczeń rumieniowaty ogniskowy (DLE – discoid lupus erythematosus), lokalizujący się na skórze owłosionej głowy, stanowi jedną z przyczyn łysienia bliznowaciejącego. Zmiany mają charakter rumieniowo-naciekowy o typowej, chropowatej powierzchni, spo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zapalenie okołomieszkowe ropowicze

Zapalenie okołomieszkowe ropowicze (ryc. 2) to jednostka o nie do końca poznanej patogenezie. Współistnieje niekiedy z nasilonym trądzikiem zwyczajnym. W obrazie klinicznym typowe są [...]

Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych

Wyłysiające zapalenie mieszków włosowych (folliculitis decalvans) rozwija się w następstwie nadmiernej reakcji zapalnej na antygeny bakteryjne gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus). W obrazie chorobowym [...]

Łysienie rzekomoplackowate

Łysienie rzekomoplackowate (pseudopelade) pojawia się na skórze głowy bez ustalonej przyczyny. Nie towarzyszą mu inne wykwity skórne. Patogeneza nie jest jednoznacznie [...]

Komentarz:

Łysienie bliznowaciejące obejmuje grupę chorób o zróżnicowanej etiologii, prowadzących do trwałej i nieodwracalnej utraty włosów, poważnego dyskomfortu i problemów psychicznych. Diagnostykę i terapię powinno się [...]
Do góry