Medycyna po Dyplomie

Medycyna po Dyplomie

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

218,00 zł
358,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

179,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

179,00 zł
 • Opis


  12 numerów w roku

  Redaktor naczelny
  prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

  Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
  Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
  Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

  Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
  Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

 • Spis treści

  Słowo wstępne

  Słowo wstępne

  prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

  Temat numeru

  Postępowanie w ostrym napadzie dny moczanowej

  prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

  Wytyczne w praktyce

  Ostry udar niedokrwienny i przemijające niedokrwienie mózgu – diagnostyka i leczenie

  dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska1,2

  prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska3,4

  Wytyczne w praktyce

  Postępowanie w zespole antyfosfolipidowym u dorosłych – rekomendacje EULAR

  dr hab. n. med., prof. nadzw. NIGRiR Marzena Olesińska

  Choroba Leśniowskiego- -Crohna – wytyczne NICE 2019

  lek. Barbara Włodarczyk

  prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

  Farmakoterapia

  Leczenie bólu przebijającego u chorych na nowotwory

  dr n. med. Monika Rucińska

  Laryngologia

  Przyczyny krwawień z nosa

  lek. Dorota Kuryga
  dr hab. n. med., prof. CMKP Artur Niedzielski

  Nefrologia

  Hiponatremia: leczyć dożylnie czy doustnie, zwiększać podaż soli czy ograniczać podaż wody?

  dr n. med. Krzysztof Wróblewski

  Kardiologia

  Skurcze dodatkowe serca – kiedy błahe, a kiedy niebezpieczne?

  dr n. med. Katarzyna Mitręga

  prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

  Flozyny w terapii niewydolności serca – punkt widzenia kardiologa

  lek. Mikołaj Tomasiuk

  dr n. med. Katarzyna Mitręga

  prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

  Psychologia

  Kiedy skorzystać z pomocy psychologa na oddziale chorób wewnętrznych?

  prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

  Geriatria

  Sarkopenia u osób w podeszłym wieku

  dr n. med. Roma Krzymińska-Siemaszko

  Przypadek kliniczny

  Roponercze lewostronne z przebiciem do powłok okolicy lędźwiowej lewej i współistniejącą żółtaczką

  dr n. med. Sławomir Tubek1

  lek. Alina Warmuzińska2

  lek. Anna Pagacz1

  lek. Paweł Ogorek3

  prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska4,5

  Dermatologia

  Choroby wirusowe skóry

  prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

  Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

  Urologia

  dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

  Prawo dla lekarza

  Pozawałowe zapalenie osierdzia a wskazania do koronarografii

  lek. Kacper Jerzyk1

  dr n. praw. Radosław Tymiński2


12 numerów w roku

Redaktor naczelny
prof. dr hab. med. Dariusz Moczulski

Medycyna po Dyplomie jest miesięcznikiem przeznaczonym dla lekarzy różnych specjalności, przede wszystkim zaś dla internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przekazuje aktualną, nowoczesną i praktyczną wiedzę medyczną.
Medycyna po Dyplomie to mądra edukacja podana w atrakcyjny czytelny i przejrzysty sposób. 
Czytelnik ma możliwość szerokiego spojrzenia na medycynę, wybierania i analizowania najważniejszych informacji o obecnych trendach w diagnostyce i leczeniu a także istotnych zmian i zaleceń dotyczących postępowania klinicznego.

Zachęcamy wszystkich lekarzy do zapoznania się z nową formułą pisma. W ostatnich numerach wprowadzone zostały nowe działy; na szczególną uwagę zasługują: „Choroby internistyczne w ciąży”, ‘Konsultacje: inni specjaliści do internistów" oraz „Najczęstsze błędy”, a także cykle poświęcone ciekawym przypadkom klinicznym, również w ujęciu radiologicznym, czy praktyczne wskazówki onkologów przydatne w pracy internistów i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
Wprowadziliśmy również nowy dział pytań testowych „Codziennie zdajesz egzamin z medycyny”. Pytania w tym dziale odnoszą się do konkretnych sytuacji klinicznych, z jakimi spotyka się lekarz w codziennej praktyce i są tworzone na wzór amerykańskich egzaminów specjalizacyjnych. Sprawdzają umiejętności postępowania w codziennych sytuacjach zawodowych, a nie wiedzę teoretyczną.

Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Temat numeru

Postępowanie w ostrym napadzie dny moczanowej

prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

Wytyczne w praktyce

Ostry udar niedokrwienny i przemijające niedokrwienie mózgu – diagnostyka i leczenie

dr hab. n. med. Małgorzata Wiszniewska1,2

prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska3,4

Wytyczne w praktyce

Postępowanie w zespole antyfosfolipidowym u dorosłych – rekomendacje EULAR

dr hab. n. med., prof. nadzw. NIGRiR Marzena Olesińska

Choroba Leśniowskiego- -Crohna – wytyczne NICE 2019

lek. Barbara Włodarczyk

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

Farmakoterapia

Leczenie bólu przebijającego u chorych na nowotwory

dr n. med. Monika Rucińska

Laryngologia

Przyczyny krwawień z nosa

lek. Dorota Kuryga
dr hab. n. med., prof. CMKP Artur Niedzielski

Nefrologia

Hiponatremia: leczyć dożylnie czy doustnie, zwiększać podaż soli czy ograniczać podaż wody?

dr n. med. Krzysztof Wróblewski

Kardiologia

Skurcze dodatkowe serca – kiedy błahe, a kiedy niebezpieczne?

dr n. med. Katarzyna Mitręga

prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

Flozyny w terapii niewydolności serca – punkt widzenia kardiologa

lek. Mikołaj Tomasiuk

dr n. med. Katarzyna Mitręga

prof. dr hab. n. med. Beata Średniawa

Psychologia

Kiedy skorzystać z pomocy psychologa na oddziale chorób wewnętrznych?

prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

Geriatria

Sarkopenia u osób w podeszłym wieku

dr n. med. Roma Krzymińska-Siemaszko

Przypadek kliniczny

Roponercze lewostronne z przebiciem do powłok okolicy lędźwiowej lewej i współistniejącą żółtaczką

dr n. med. Sławomir Tubek1

lek. Alina Warmuzińska2

lek. Anna Pagacz1

lek. Paweł Ogorek3

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska4,5

Dermatologia

Choroby wirusowe skóry

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Urologia

dr n. med. Ewa Magdalena Koźmińska

Prawo dla lekarza

Pozawałowe zapalenie osierdzia a wskazania do koronarografii

lek. Kacper Jerzyk1

dr n. praw. Radosław Tymiński2

Prenumerata papierowa + online: Medycyna po Dyplomie

218,00 zł

358,00 zł

Prenumerata papierowa: Medycyna po Dyplomie

179,00 zł

Prenumerata online: Medycyna po Dyplomie

179,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: