Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Szanowni Państwo!

Wśród artykułów, które chciałbym szczególnie polecić w bieżącym numerze „Okulistyki po Dyplomie”, znalazła się praca poświęcona cukrzycy. Zagadnienie to jest niezwykle istotne w praktyce okulistycznej, ponieważ – jak wiadomo – cukrzyca pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn ślepoty na świecie. Mimo znacznego postępu w zakresie diagnostyki i terapii retinopatii cukrzycowej jej objawy są bardzo często rozpoznawane zbyt późno lub bagatelizowane przez pacjenta, co może niekorzystnie wpłynąć na jego dalsze losy. Niestety, ze względu na niską świadomość chorych co do ewentualnych powikłań cukrzycy, brak badań przesiewowych w tym kierunku oraz brak kontroli lub nieregularność wizyt u specjalistów – pacjenci trafiają do lekarza okulisty ze zmianami wymagającymi natychmiastowych, intensywnych i złożonych terapii zapobiegających ślepocie. Można się obawiać, że ta tendencja jeszcze przez długi czas będzie się utrzymywała. Trudno ocenić, ilu pacjentów w Polsce bada się regularnie. Nie mamy programów badań w kierunku retinopatii. Pomimo podejmowanych okresowo działań edukacyjnych i uświadamiających u części pacjentów kontrole okulistyczne są wciąż przeprowadzane sporadycznie lub nie odbywają się wcale. W artykule o retinopatii cukrzycowej dr Iwona Partyka przedstawia zestawienie Preferred Practice Pattern (PPP) dotyczące postępowania w poszczególnych stadiach tej choroby, opublikowane przez American Academy of Ophthalmology (AAO) w styczniu 2016 r.

Kolejny artykuł, który chciałbym Państwu zarekomendować, to praca poświęcona najczęściej popełnianym błędom w terapii jaskry. Jak wiadomo, obok retinopatii cukrzycowej jaskra należy do głównych przyczyn ślepoty na świecie. Przyjmuje się, że w Polsce ta choroba dotyczy prawie 800 000 osób, przy czym tylko 65 000 zdaje sobie z niej sprawę. Mimo znaczącego rozwoju diagnostyki i terapii tej jednostki chorobowej skala problemu stale rośnie, warto więc dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu.

Od pewnego czasu obserwujemy wzmożone przemieszczanie się znacznych mas ludności. Dotyczy to zarówno ruchu turystycznego, jak i migracyjnego, obejmującego mniej lub bardziej oddalone od siebie kraje, kontynenty czy strefy geograficzne. Ta sytuacja sprzyja szerzeniu się chorób pasożytniczych, zarówno dobrze znanych w Polsce, jak i całkiem nowych, wręcz „egzotycznych”. Zapraszam do lektury pracy dr Karoliny Świtaj i wsp. przedstawiającej w syntetyczny sposób wybrane zagadnienia związane z parazytologią okulistyczną.

Od około roku działa w naszym kraju program lekowy AMD. Prowadząc terapię, wielu z nas spotyka się jednak z licznymi problemami, a odpowiedź czynnościowa i morfologiczna na leczenie nie zawsze spełnia oczekiwania zarówno chorych, jak i lekarzy. Polecam Państwu artykuł dr hab. Małgorzaty Figurskiej na temat istotnych problemów, z którymi stykają się retinolodzy prowadzący leczenie wysiękowego zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskują metody laserowej korekcji wzroku. Niewątpliwie są to metody o wysokiej skuteczności, umożliwiające znaczącą poprawę komfortu życia pacjenta. Jednak czy wszyscy znamy mechanizmy prowadzące do wygojenia się rogówki, zmiany jej biomechaniki lub optycznych warunków oka po zabiegach? Zachęcam Państwa do przeczytania artykułu pt. Adaptacja oka po laserowej korekcji wzroku dr. Piotra Sobolewskiego, który wyjaśnia zawiłości związane z tym zagadnieniem.

Szanowni Państwo, już niedługo będziemy obchodzić święta Bożego Narodzenia. W związku z tym życzę wszystkim, aby upłynęły one w miłej, rodzinnej atmosferze, pełnej radości i wzruszeń. A ponieważ zaledwie kilka dni później nadejdzie nowy rok 2017 – życzę również szampańskiej sylwestrowej zabawy oraz zdrowia i samych sukcesów!

Do góry