Ostry dyżur pediatryczny

Redaktorzy działu: dr n. med. Małgorzata Wielopolska (przewodnicząca) ZPZOZ Otwock, dr hab. n. med. Anna Klukowska WUM, dr hab. n. med. Artur Mazur UJ CM Oddział Rzeszów, dr hab. n. med. Ewa Toporowska-Kowalska UM Łódź

Ciało obce w drogach oddechowych

dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos

Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Lidia Zawadzka-Głos, Klinika Otolaryngologii Dziecięcej WUM, ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa; e-mail: laryngologia@litewska.edu.pl

OPIS PRZYPADKU

Do izby przyjęć zgłosili się rodzice z 2-letnim dzieckiem z powodu kaszlu trwającego od 3 dni oraz temperatury 38ºC, która wystąpiła w tym samym dniu. Kaszel początkowo był suchy i napadowy, następnie stał się wilgotny. Kaszel występował również w nocy, zwłaszcza przy zmianie pozycji ciała. W ciągu dnia dziecko było aktywne, miało dobry apetyt, ale okresowo jego oddech był głośny i świszczący. Ustalono również, że 3 dni wcześniej w czasie zabawy zabawkami dziecko nagle zaczęło kasłać, na chwilę zsiniało, po czym dolegliwości ustąpiły same. Rodzice nie zgłosili się do lekarza, ponieważ uznali incydent za nieistotny. Ich niepokój wzbudziła dopiero podwyższona temperatura u dziecka oraz kaszel, który nie ustępował mimo stosowania leków przeciwkaszlowych.

Badanie przedmiotowe

W izbie przyjęć stan ogólny pacjenta określono jako dość dobry, bez duszności i sinicy, oddech dziecka był przyspieszony. W badaniu pediatrycznym z odchyleń od stanu prawidłowego stwierdzono cechy infekcji wirusowej gardła oraz zmiany osłuchowe nad polami płucnymi pod postacią ściszenia szmeru oddechowego po stronie lewej. Podczas badania dziecko kasłało, zwłaszcza przy głębokim wdechu. Dokonano pomiaru saturacji, która wynosiła 96%.

Rozpoznanie wstępne

Na podstawie wywiadu oraz badania przedmiotowego wysunięto podejrzenie obecności ciała obcego w drogach oddechowych. W izbie przyjęć wykonano RTG pod kątem tego podejrzenia (ryc. 1 i 2)

Rozpoznanie ostateczne

Ciało obce w drogach oddechowych. Chłopiec został przyjęty na oddział laryngologii w celu wykonania bronchoskopii w trybie pilnym.

Postępowanie w izbie przyjęć w przypadku pacjenta z podejrzeniem ciała obcego w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych są częstym problemem klinicznym u dzieci, zwłaszcza w wieku niemowlęcym oraz poniżej 4 roku życia. Duże ryzyko aspiracji ciała obcego do dróg oddechowych u małych dzieci jest związane z tendencją do wkładania do buzi drobnych przedmiotów i ich aspiracji podczas śmiechu lub płaczu oraz mniejszą zdolnością do żucia, zwłaszcza twardych cząstek pokarmów, ze względu na brak zębów trzonowych. Ryzyko zakrztuszenia się ciałem obcym jest większe u dzieci z trudnościami w połykaniu na tle neurologicznym i u dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Do najczęściej spotykanych ciał obcych należą: orzeszki, drobne cukierki, kawałki chleba, fragmenty marchewki, jabłka oraz drobne przedmioty, takie jak koraliki, małe klocki, fragmenty zabawek, pinezki, igły. Objawy obecności ciała obcego w drogach oddechowych zależą od jego wielkości oraz lokalizacji.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie w izbie przyjęć w przypadku pacjenta z podejrzeniem ciała obcego w drogach oddechowych

Ciała obce w drogach oddechowych są częstym problemem klinicznym u dzieci, zwłaszcza w wieku niemowlęcym oraz poniżej 4 roku życia. Duże [...]

Leczenie pacjenta z ciałem obcym w drogach oddechowych

Standardem postępowania w przypadku podejrzenia ciała obcego w drogach oddechowych jest wykonanie bronchoskopii na oddziale laryngologii. Wskazaniem do pilnej bronchoskopii są [...]