Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Redaktor Naczelny

Small peregud pogorzelski 1 opt

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Przekazujemy Państwu kolejny ciekawy numer „Pediatrii po Dyplomie”. Jestem przekonany, że prezentowane w nim artykuły wzbudzą Państwa zainteresowanie ze względu na omawiane w nich zagadnienia.

Astma jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Odpowiednio dobrane leczenie powinno pozwolić na kontrolę jej przebiegu klinicznego i normalną codzienną aktywność. Terapia u dzieci wywiera również korzystny wpływ na procesy rozwoju płuc i utrzymanie ich prawidłowej czynności w późniejszych latach życia. Wprowadzenie i kontynuowanie optymalnego leczenia może się wiązać z rozmaitymi problemami dotyczącymi zarówno doboru preparatów, jak i sposobów ich podawania. W artykule „Najczęstsze błędy w leczeniu astmy u dzieci” autorzy chcą zwrócić uwagę na niewłaściwe postępowanie w terapii astmy u najmłodszych pacjentów.

Znajomość sposobów transmisji czynników infekcyjnych jest niezbędna do zrozumienia zasad dotyczących profilaktyki i kontroli zakażeń. W artykule „Sposoby transmisji czynników infekcyjnych” autorzy charakteryzują standardowe środki ostrożności rekomendowane przez Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dla hospitalizowanych pacjentów i zmodyfikowane przez American Academy of Pediatrics (AAP) dla wszystkich dzieci przyjmowanych w ambulatoriach, które uzupełniają komentarzami odnoszącymi się do polskich realiów.

Właściwe postępowanie w niedoczynności tarczycy w populacji dzieci i młodzieży ma szczególne znaczenie, jeśli chodzi o optymalny rozwój fizyczny i intelektualny. Jak należy to czynić, dowiedzą się Państwo po przeczytaniu artykułu „Niedoczynność tarczycy – specyfika okresu noworodkowego, niemowlęcego i wczesnodziecięcego”, do zapoznania się z którym gorąco zachęcam.

Kaszlące dziecko stanowi codzienność w praktyce lekarza pediatry i lekarza rodzinnego. Kaszel najczęściej towarzyszy chorobom infekcyjnym i jest ważnym elementem obronnym organizmu prowadzącym do usunięcia zanieczyszczeń z drzewa oskrzelowego. Nieefektywność kaszlu może być przyczyną nawracających zakażeń układu oddechowego. Dlatego rekomenduję lekturę artykułu „Algorytmy postępowania w kaszlu u dzieci”.

Ostre zapalenie ucha środkowego to jedna z najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Rozpoznanie AOM czasami przysparza problemów, ale należy je podejrzewać u dziecka z gorączką i z niespecyficznymi objawami ogólnymi w przypadku braku objawów ze strony innych układów. O rozpoznaniu AOM rozstrzyga badanie otoskopowe. Amoksycylina pozostaje lekiem pierwszego rzutu i złotym standardem w leczeniu AOM. Z uwagi na częstość występowania i ważkość zagadnienia polecam artykuł „Ostre zapalenie ucha środkowego u dzieci”.

Warto także zapoznać się z pozostałymi, bardzo interesującymi doniesieniami zawartymi w tym numerze „Pediatrii po Dyplomie”.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.