Otorynolaryngologia dla lekarzy POZ

Otorynolaryngologia dla lekarzy POZ

Cena: 59,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 69,00 zł

Autorzy:

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

dr n. med. Piotr Pietkiewicz

Oprawa: miękka

Objętość: 296 str.

Wymiary: 127x193 mm.

Informacje przedstawione w zwięzłej formie z pewnością okażą się przydatne w codziennej praktyce. Taką funkcję pełni także najobszerniejszy rozdział podręcznika, w którym zawarto algorytmy postępowania w wybranych stanach chorobowych.

CZĘŚĆ OGÓLNA

Podstawy diagnostyki otorynolaryngologicznej

• Badanie otorynolaryngologiczne
• Diagnostyka audiologiczna
• Diagnostyka otoneurologiczna
• Diagnostyka rynologiczna
• Diagnostyka foniatryczna
• Diagnostyka obrazowa

Podstawowe metody terapii

• Racjonalna i empiryczna antybiotykoterapia – rekomendacje
• Fizykoterapia i masaż
• Kinezyterapia
• Wybrane podstawowe zabiegi operacyjne

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

Wybrane choroby otorynolaryngologiczne

• Wybrane choroby uszu
• Wybrane choroby nosa i zatok przynosowych
• Wybrane choroby jamy ustnej i gardła
• Wybrane choroby krtani

Algorytmy postępowania

• Algorytmy postępowania w wybranych stanach chorobowych narządów ORL
• Zalecane piśmiennictwo

Szanowni Państwo, drodzy Czytelnicy!
Jest to kolejny podręcznik przygotowany z myślą o lekarzach POZ. Autorzy – wykorzystując swoje doświadczenia zawodowe i rozumiejąc  rolę podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzy rodzinnych w ochronie zdrowia – opracowali publikację, której zadaniem jest ukierunkowanie procesu myślenia lekarskiego, a w związku z tym usprawnienie diagnostyki, leczenia i postępowania w chorobach otorynolaryngologicznych.
Otorynolaryngologia jest specjalnością specyficzną pod każdym względem, a chorzy z dolegliwościami narządów ORL trafiają najczęściej do lekarzy POZ. W przygotowanym podręczniku w sposób syntetyczny zostały przedstawione te jednostki chorobowe lub stany patologiczne, które mają szczególne znaczenie w działalności podstawowej opieki zdrowotnej. Ponad połowa z nich wymaga jednak tylko wstępnej diagnostyki i doraźnego postępowania, a następnie konsultacji specjalistycznej (najczęściej laryngologicznej), która ma określić sposób dalszego prowadzenia chorego i ewentualną współpracę z lekarzem rodzinnym.
W części ogólnej podręcznika przedstawiono: badanie otorynolaryngologiczne, wybrane podstawy diagnostyki (audiologicznej, otoneurologicznej, rynologicznej, foniatrycznej i obrazowej) oraz podstawy leczenia – rekomendacje dotyczące racjonalnej i empirycznej antybiotykoterapii, informacje o zabiegach z zakresu fizykoterapii, masażu i kinezyterapii, a także wybrane podstawowe zabiegi operacyjne. Ta część książki pozwoli lekarzom POZ przede wszystkim zapoznać się z metodyką laryngologicznego badania przedmiotowego, które wymaga powszechnie dostępnego sprzętu. Choć nie musi być on bardzo specjalistyczny, to powinno się go używać niemal codziennie w gabinecie lekarza rodzinnego.
W części szczegółowej książki opisano wybrane choroby uszu, nosa i zatok przynosowych, jamy ustnej, gardła oraz krtani, wraz z informacjami o ich etiologii, objawach i leczeniu. Informacje przedstawione w zwięzłej formie z pewnością okażą się przydatne w codziennej praktyce.
Taką funkcję pełni także najobszerniejszy rozdział podręcznika, w którym zawarto algorytmy postępowania w wybranych stanach chorobowych narządów ORL. W niektórych algorytmach czynności przekraczające kompetencje i możliwości lekarzy rodzinnych podano jako informacje uzupełniające, dotyczące postępowania specjalistycznego w określonych sytuacjach. Pogłębieniu wiedzy z zakresu otorynolaryngologii służy także dołączone do podręcznika piśmiennictwo.
Liczę, że książka, którą przekazuję do rąk Czytelników, poszerzy wiedzę otorynolaryngologiczną i usprawni diagnostykę oraz leczenie chorób uszu, nosa, gardła i krtani, które są jedną z głównych przyczyn chorobowości w naszym kraju.

prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty