Trudne sytuacje prawne w gabinecie psychiatry

Trudne sytuacje prawne w gabinecie psychiatry

Cena: 29,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 39,00 zł

Autorzy:

adw. dr n. praw. Paweł Brzezicki, 
lek. Rafał Łuczak, 
lek. Wojciech Ossowski, mgr prawa


Oprawa: miękka
Objętość: 76 str.
Wymiary: 127x193 mm

 

Książka przybliża zasady interpretacji przepisów prawnych i zasad stosowania tych przepisów w codziennej praktyce przez lekarzy, szczególnie lekarzy psychiatrów.

Książka dostarcza wiedzy z zakresu prawa, która pozwoli zminimalizować ryzyko odpowiedzialności związanej z wykonywaniem zawodu lekarza.

Znaczna część problemów opisana jest na przykładzie konkretnych przypadków i zachowań oraz w oparciu o sprawy, które znalazły epilog na sali sądowej. Wybrane zostały problemy uniwersalne i sytuacje, które mogą wydarzyć się zarówno w szpitalu jak i lecznictwie otwartym.

Publikacja jest szczególnie przydatna dla:

psychiatrów,

lekarzy medycyny rodzinnej

• O osobistym badaniu przez lekarza psychiatrę

• Jak dalece i intensywnie lekarz powinien przekonywać pacjenta do zaproponowanego sposobu leczenia?

• Możliwość wystawiania zaświadczeń o stanie zdrowia psychicznego osoby trzeciej

• Wydawanie opinii na temat wcześniejszego leczenia u innego lekarza

• Wykraczanie w terapii poza obszar specjalizacji lekarskiej

• Odmowa podjęcia leczenia a odstąpienie od leczenia

• Zasady i ryzyko związane z przepisywaniem i stosowaniem leków off-label

• Możliwość podawania leków pacjentowi przyjętemu do szpitala psychiatrycznego w celu obserwacji

• Przychodzi dorosły z dzieckiem do lekarza

• Czy lekarz ma prawny obowiązek zawiadomić organy ścigania o posiadaniu i zażywaniu przez pacjenta narkotyków?

• Praktyczno-prawne uwagi na temat prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej

• Kto i jak powinien informować pacjenta o jego prawach?

• Czy opiniujący w charakterze biegłego lekarz psychiatra może ponosić odpowiedzialność cywilną za naruszenie dóbr osobistych opiniowanego?

• Czy i na jakich zasadach może przybrać do pomocy psychologa?

• Słów kilka o dowodach wdzięczności

• Czy urząd skarbowy ma prawo żądać od lekarza podania danych teleadresowych pacjentów?

• O ubezwłasnowolnieniu

• Co wolno umieścić lekarzowi na pieczątce lekarskiej?

• O nagrywaniu i podsłuchiwaniu

• O nietypowym leczeniu

Potajemne nagrywanie rozmów, trudności w badaniu niektórych pacjentów, świadomość i towarzysząca jej niekiedy roszczeniowość pacjentów, brak pewności, jak zachować się w danej sytuacji, np. na wezwanie z urzędu skarbowego żądającego tylko danych adresowych pacjentów czy też wobec pacjenta chcącego okazać wdzięczność za udzieloną pomoc, bycie pozwanym, możliwość opiniowania wcześniejszego leczenia przez kolegę po fachu, a zatem ujmując szeroko: problemy z interpretacją i stosowaniem przepisów – wszystko to coraz częściej staje się udziałem lekarzy, w tym psychiatrów. Przedstawiamy Państwu książkę, która w istotnej części, bazując na studium przypadków, pomaga uzbroić się w potrzebną wiedzę prawniczą, tak by zminimalizować ryzyko odpowiedzialności prawnej związanej z wykonywaniem zawodu. Problemy ilustrujemy, odwołując się do konkretnych sytuacji, a nadto spraw, które znalazły epilog na sali sądowej. Pokazujemy zatem „prawo w akcji” („law in action”) zamiast „prawa w książkach” („law in books”). Ma to znaczenie o tyle, że niejednokrotnie przepisy wymagają szerszej wykładni i ich literalne brzmienie wcale nie musi pokrywać się ze sposobem zastosowania przez sąd; część problemów nie jest wprost uregulowana w przepisach prawnych i wymaga szerszej wykładni oraz rekonstrukcji normy prawnej. Problemy i przypadki omówione w niniejszym opracowaniu dotyczą sytuacji mogących rozegrać się zarówno w szpitalnym entourage, jak i prywatnym gabinecie. Jednocześnie staramy się podzielić praktyczno-prawnymi wskazówkami z tymi Czytelnikami, którzy pełnią funkcję biegłych. Adresatami książki są przede wszystkimi lekarze psychiatrzy, toteż staraliśmy się, by język publikacji odbiegał od właściwego dla prawników. Mamy nadzieję, że zaprezentowane problemy, sprawy i ich rozwiązania okażą się dla Państwa nie tylko ciekawe, ale i pożyteczne w codziennej praktyce. Życzymy owocnej lektury i zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony adwokaci-lekarze.pl.

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty