Opis przypadku

Odbudowa estetyczna zębów szczęki oraz implantoprotetyka żuchwy

Dr n. med. Jacek Ciesielski

Prywatna Klinika Stomatologiczna DUO-DENT w Łodzi

Adres do korespondencji: Dr n. med. Jacek Ciesielski, Klinika DUO-DENT, ul. Armii Krajowej 54, 94-046 Łódź

Na przykładzie pacjentki z utraconą wysokością zwarcia i licznymi ubytkami pokazujemy, w jaki sposób można przywrócić funkcję i estetykę, wykorzystując wiedzę o stomatologii neuromięśniowej.

Pacjentka zgłosiła się na konsultację celem określenia możliwości odbudowy protetycznej zębów żuchwy i szczęki. Przeprowadzono badanie podmiotowe i przedmiotowe, wykonano zdjęcie panoramiczne i wstępnie omówiono plan leczenia. Na podstawie badania wewnątrzustnego i zdjęcia panoramicznego (ryc. 1) stwierdzono rozległe i głębokie ubytki próchnicowe we wszystkich zębach żuchwy, obejmujące strefę koron klinicznych i korzeni zębów. Dodatkowo zęby były rozchwiane, dziąsła rozpulchnione i krwawiące. Podczas badania stwierdzono brak jakichkolwiek kontaktów zębów żuchwy i szczęki, umożliwiających prawidłową funkcję żucia.

Omawiając plan leczenia, zdecydowano wspólnie z pacjentką, że należy wykonać osiem zabiegów relaksacji urządzeniem J5 (ryc. 2) w odstępach cotygodniowych, aby można było w kolejnym etapie wykonać zabieg chirurgiczny usunięcia zniszczonych zębów żuchwy i wprowadzić dwa implanty.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Deprogramacja neuromięśniowa jest bardzo przydatna, wręcz nieoceniona, u pacjentów takich jak w opisanym przypadku, którzy przez ostatnie kilka lat nie odwiedzali [...]