Stomatologia dziecięca

Wędzidełka warg i języka – anatomia, podział, metody plastyki u pacjentów w wieku rozwojowym

Lek. dent. Joanna Grabiszewska1

Lek. dent. Sonia Tułodziecka2

1Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik: prof. dr hab. med. Urszula Kaczmarek, opiekun specjalizacji: dr n. med. Monika Mysiak-Dębska, spec. stom. ogólnej i dziecięcej
2Katedra Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, kierownik: prof. dr hab. med. Urszula Kaczmarek, opiekun specjalizacji: dr n. med. Katarzyna Herman, spec. stom. ogólnej i dziecięcej

Adres do korespondencji: Lek. dent. Sonia Tułodziecka, e-mail: sonia-t1@o2.pl

W stomatologii dziecięcej dużą grupę pacjentów stanowią dzieci i młodzież z przerostem wędzidełka. Dlatego bardzo istotne są odpowiednie rozpoznanie, zaplanowanie leczenia oraz współpraca interdyscyplinarna lekarza pedodonty z ortodontą, logopedą i chirurgiem stomatologicznym. Pozwoli to na zlikwidowanie nieprawidłowości w odpowiednim wieku i dobór najmniej traumatyzującej metody zabiegu dla małego pacjenta. W pracy przedstawiono anatomię, podział, wskazania oraz metody plastyki wędzidełek warg i języka u dzieci i młodzieży.

Wędzidełka w jamie ustnej

W obrębie jamy ustnej występują wędzidełka warg, języka, ale także wędzidełka policzka (w okolicy zębów przedtrzonowych w szczęce). Są to twory anatomiczne, które w normalnych warunkach nie powodują zmian patologicznych. Niekiedy jednak, z powodu skrócenia bądź przerostu, mogą generować problemy kliniczne, głównie w ortodoncji, fonetyce, periodontologii i protetyce.[2]

Wędzidełko wargi górnej i dolnej (frenulum labii superioris et inferioris)

To pionowy fałd błony śluzowej o kształcie najczęściej trójkątnym, występujący w linii pośrodkowej przedsionka jamy ustnej. Przebiega od wewnętrznej powierzchni wargi do zewnętrznej powierzchni wyrostka zębodołowego. W warunkach prawidłowych przyczep wędzidełka znajduje się w odległości 4-6 mm powyżej brodawki międzyzębowej. Pod względem histologicznym wędzidełko zbudowane jest z tkanki łącznej włóknistej, zawierającej pęczki włókien kolagenowych i elastycznych.[1-4]

Umiejscowienie przyczepu wędzidełek wargi górnej i dolnej podlega fizjologicznej zmienności rozwojowej. U niemowląt przyczep wędzidełka znajduje się na szczycie wału dziąsłowego, a następnie w miarę rozwoju zawiązków zębów, wyrzynania się zębów mlecznych, stałych i kształtowania korzeni przemieszcza się stopniowo w kierunku sklepienia przedsionka.[1]

Wady rozwojowe wędzidełek warg możemy podzielić na takie jak:[7]

  • wrodzony przerost wędzidełka,
  • niewłaściwy przyczep wędzidełka,
  • niedostateczne wykształcenie wędzidełka (rzadziej).

Ze względu na morfologię wędzidełka można podzielić na (podział Montiego):[3]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wędzidełka w jamie ustnej

W obrębie jamy ustnej występują wędzidełka warg, języka, ale także wędzidełka policzka (w okolicy zębów przedtrzonowych w szczęce). Są to twory [...]

Plastyka wędzidełek

Wędzidełko wargi górnej [1-4,7,8,11]