Radiologia

Guz neuroendokrynny trzustki

dr hab. n. med. Agata Majos, prof. UM1, prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk2

1 II Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

2 I Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź. E-mail: stefanczyk_l@wp.pl

OPIS PRZYPADKU

Obecnie 65-letni mężczyzna 7 lat temu przeszedł prawostronną nefrektomię z powodu raka nerki. W ramach monitorowania efektów leczenia u chorego wykonywano okresowo badania USG jamy brzusznej. W chwili obecnej jest dobrze odżywiony, nie ma dolegliwości. W badaniach laboratoryjnych nie stwierdza się odchyleń od normy wiekowej (zwłaszcza parametry czynności nerek). W 2009 roku u chorego na podstawie USG rozpoznano niewielkiego tętniaka aorty brzusznej o średnicy 40 mm. Ponieważ jednocześnie pojawiło się nadciśnienie, leczone z sukcesem farmakologicznie, zlecono uzupełniające badanie metodą USG dopplerowskiego. Badanie potwierdziło tętniaka i niewielką skrzeplinę przyścienną zlokalizowaną na ścianie tylnej. Jednocześnie zaobserwowano wzrost prędkości przepływu w odejściu lewej tętnicy nerkowej, sugerujący jej zwężenie. W celu ostatecznego ustalenia rozpoznania zalecono badanie angio-TK (ryc. 1).

1. Na podstawie przedstawionego obrazu klinicznego i obrazu TK jakie rozpoznanie wydaje się najbardziej prawdopodobne?

a. Przerzut raka nerkowokomórkowego do trzustki

b. Rak trzustki, prawdopodobnie gruczołowy

c. Guz neuroendokrynny trzustki

Źródłem przerzutów do trzustki najczęściej są narządy sąsiednie: żołądek i okrężnica, możliwe są jednak także przerzuty odległe szerzące się drogą krwiopochodną nowotworów nerki, wątroby, czerniaka, raka sutka, jajnika lub oskrzeli.1 Zazwyczaj p...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Na podstawie przedstawionego obrazu klinicznego i obrazu TK jakie rozpoznanie wydaje się najbardziej prawdopodobne?

a. Przerzut raka nerkowokomórkowego do trzustki

2. Jakie badanie należy zlecić jako następny krok diagnostyczny?

a. Cyfrową angiografię subtrakcyjną

Zalecane leczenie

<<>> Guzy czynne hormonalnie rzadziej ulegają przemianie złośliwej. Szacuje się, że złośliwieje 10% guzów o typie insulinoma.2 Guzy o typie garstrinoma złośliwieją [...]
Do góry