Profesjonalizm lekarski

Cykl „Profesjonalizm lekarski” koordynowany przez dr. n. med. Janusza Janczukowicza, Kierownika Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Profesjonalizm a kompetencje społeczne: Podstawy rozwiązywania konfliktów

mgr Paulina Sobierańska, dr n. med. Janusz Janczukowicz

Centrum Edukacji Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: mgr Paulina Sobierańska, Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, budynek A4/431, 92-213 Łódź. E-mail: paulina.sobieranska@umed.lodz.pl

W artykule będącym kontynuacją cyklu dotyczącego profesjonalizmu lekarskiego i kompetencji społecznych przedstawimy problematykę rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy, zapoznając Czytelników zarówno z teoretycznymi podstawami, jak i praktycznymi strategiami postępowania w sytuacjach konfliktowych.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien:

• znać definicję konfliktu i klasyfikację jego przyczyn

• rozumieć zarówno negatywne, jak i pozytywne następstwa konfliktów

• znać style reagowania na sytuacje konfliktowe oraz stosować je w odpowiednich sytuacjach

• potrafić obiektywnie przeanalizować wagę problemu, znaczenie relacji z drugą osobą oraz możliwe alternatywne rozwiązania przed zaangażowaniem się w konflikt

• umieć w trakcie rozwiązywania konfliktu zastosować strategie konstruktywnego feedbacku

• rozumieć zasady mediacji i arbitrażu

W cyklu „Altruizm to za mało” wielokrotnie podkreślaliśmy związki profesjonalizmu i kompetencji społecznych. Omówiliśmy już w nim między innymi podstawy mentoringu oraz przedstawiliśmy zasady refleksyjnej praktyki. Szczególnie zachęcamy Czytelników do przypomnienia sobie artykułu „Altruizm to za mało, część 7: Podstawy efektywnej i profesjonalnej komunikacji” lub do zapoznania się z nim, gdyż umiejętność rozwiązywania konfliktów w znacznej części wymaga efektywnego posługiwania się opisanymi tam strategiami przekazywania i odbierania informacji zwrotnej, czyli feedbacku.

Natura konfliktu

Praca z ludźmi może być czystą przyjemnością, szczególnie gdy zespół, w którym pracujemy, jest zgrany, a komunikacja między pracownikami przebiega gładko. Jednak zawsze, kiedy spotykają się dwie osoby z bagażem odmiennych doświadczeń, przyzwyczajeń i poglądów, może dojść do napięć i konfliktów. Każda taka sytuacja, jeżeli nie zostanie odpowiednio rozwiązana, może negatywnie wpłynąć nie tylko na atmosferę pracy – nierozwikłane spory, kłótnie zamiatane pod dywan nie pozostają również bez wpływu na interakcje z pacjentem. Nawet jeśli szczęśliwie nie odcisną piętna na wykonywanych przez nas obowiązkach, pacjenci, z którymi mamy kontakt, są w stanie wyczuć istniejące napięcie.1 W idealnych warunkach powinniśmy umieć opanować każdy konflikt, zanim zacznie on rozlewać się poza zacisze naszych gabinetów.

Aby sprawnie i skutecznie rozwiązać konflikt, trzeba najpierw zadać sobie prozaiczne pytanie: czym tak naprawdę jest konflikt? Według definicji słownikowej pojęcie konfliktu „określa każdą sytuację, w której istnieją wzajemnie sprzeczne motywy, ce...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Źródła konfliktu

Gdy toczy się spór, zawsze gramy o coś. Kiedy chcemy wywalczyć sobie gabinet, lepsze miejsce parkingowe czy to, żeby koledzy nie korzystali [...]

Komunikacja

Konflikt zazwyczaj rozgrywa się w warstwie komunikacyjnej.

Czy konflikt zawsze szkodzi?

Znamy już naturę i źródła konfliktu, teraz warto się zastanowić nad jego konkretnymi konsekwencjami. W powszechnej świadomości konflikt zazwyczaj kojarzymy z sytuacją szkodliwą i bolesną. [...]

Style reagowania na sytuacje sporne i ich właściwe zastosowania

Różni ludzie różnie reagują na sytuacje konfliktowe, niezależnie od tego, czy konflikt jest szkodliwy, czy nie. Model stylów reakcji na konflikt [...]

Jak dobrze się kłócić

Znając już naturę i źródła konfliktu oraz podstawowe style reagowania na niego, zastanówmy się, jak postępować, by miejsce naszej pracy nie przerodziło [...]

Pomoc z zewnątrz

Odwoływanie się do własnych kompetencji w sytuacjach konfliktowych okazuje się często niewystarczające, nawet przy wykorzystaniu wspomnianych wyżej strategii. Konflikt ze swej natury [...]

Mediacja i arbitraż, czyli jak sobie radzić, gdy wszystko inne zawiedzie

Choć znamy wiele możliwości rozwiązywania sporów, zdarzają się takie momenty, w których osiągnięcie kompromisu wydaje się niemożliwe i wtedy pojawia się poczucie dotarcia [...]

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że nasz artykuł nie tylko przekazał Czytelnikom podstawowe informacje dotyczące zasad rozwiązywania konfliktów, lecz także zainspirował do wdrożenia ich [...]
Do góry