Prawo dla lekarza

Informowanie pacjenta i osób bliskich pacjentowi o jego stanie zdrowia

dr n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny

www.prawalekarzy.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

Zagadnienia dotyczące informowania pacjenta i jego osób bliskich są niezwykle ważne dla lekarzy z dwóch powodów: po pierwsze, w codziennej praktyce pacjent i jego rodzina chcą się czegoś od lekarza o stanie zdrowia pacjenta dowiedzieć; po drugie, odpowiednie poinformowanie pacjenta i jego osób bliskich jest obowiązkiem prawnym lekarza, a naruszenie tego obowiązku może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych (np. uznania zgody pacjenta na zabieg za nieważną).

W pytaniach przesyłanych do mnie poprzez stronę www.prawalekarza.pl bardzo często pytacie Państwo o różne sytuacje, w których macie Państwo wątpliwości co do obowiązku informowania poszczególnych osób. W związku z tym warto przypomnieć podstawowe obowiązki związane z informowaniem pacjenta i jego rodziny.

Pacjentowi powyżej 16 r.ż. oraz przedstawicielowi ustawowemu (najczęściej jest nim rodzic) pacjenta poniżej 18 r.ż. lekarz musi udzielić informacji pełnej. Treść informacji pełnej została określona w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. ...

Osobom, które zostały upoważnione przez pacjenta (powyżej 18 r.ż.) lub przedstawiciela ustawowego pacjenta (poniżej 18 r.ż.), lekarz musi udzielić informacji w zakresie wynikającym z upoważnienia.2 Tym samym prawo nie określa zakresu informacji, k...

Do góry