Nowości w praktyce

Wytyczne GOLD 2016

lek. Magdalena Wąsik

Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: lek. Magdalena Wąsik, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; e-mail: wasik.magdalena@interia.pl


W grudniu 2015 r. opublikowano aktualizację wytycznych GOLD na 2016 rok.1 Dokument nie różni się istotnie od poprzedniej wersji raportu, zawiera jednak kilka nowych elementów godnych uwagi.

Wprowadzenie

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) w 2011 r. przygotowała nowy raport dotyczący globalnej strategii diagnostyki, leczenia i profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Od tego czasu co roku wytyczne są aktualizowane przez międzynarodowych ekspertów na podstawie najbardziej aktualnych doniesień z literatury naukowej na temat postępowania w POChP. Najnowsza wersja raportu opublikowana w 2016 r. jest dostępna w postaci pliku PDF na stronie www.goldcopd.org.

W raporcie GOLD eksperci odnieśli się do opublikowanego w 2015 r. w CHEST wspólnego stanowiska American College of Chest Physicians (ACCP) i Canadian Thoracic Society (CTS), uwzględniającego aktualny stan wiedzy na temat profilaktyki. W okresie jesienno-zimowym chorzy z zaostrzeniem POChP stanowią znaczną część pacjentów przebywających na oddziałach chorób wewnętrznych i pulmonologicznych. Śmiertelność osób hospitalizowanych z powodu zaostrzenia wynosi ok. 20%. Według raportu GOLD zaostrzenie POChP definiowane jest jako ostry epizod pogorszenia objawów oddechowych, wykraczający poza normalną zmienność nasilenia objawów z dnia na dzień. Prowadzi do zmiany leczenia – najczęściej antybiotyko- lub/i glikokortykosteroidoterapii ogólnoustrojowo. Jednym z ważniejszych zagadnień ujętych w aktualizacji raportu GOLD jest odniesienie do leczenia glikokortykosteroidami. Stwierdzono, że ich długotrwałe stosowanie nie jest zalecane, ale ich wykorzystanie w leczeniu zaostrzeń POChP zmniejsza nasilenie objawów i wskaźnik niepowodzenia leczenia, poprawia czynność płuc oraz skraca czas hospitalizacji. Ponadto glikokortykosteroidy mogą zmniejszyć 30-dniowy wskaźnik ponownych przyjęć do szpitala z powodu nawracających zaostrzeń. Nie wykazano zmniejszenia ryzyka poza okno 30-dniowe. Ryzyko powikłań w postaci hiperglikemii, przyrostu masy ciała czy osteoporozy znacznie przewyższa korzyści, dlatego nie rekomenduje się długoterminowej terapii glikokortykosteroidami.2

Do góry