Diabetologia

Jak długo leczyć metforminą w cukrzycy typu 2?

dr hab. n. med. Edyta Sutkowska

Katedra Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny, Wrocław

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Edyta Sutkowska, Katedra Rehabilitacji UM, Wrocław, e-mail: edytasutkowska@yahoo.com

Metformina jest powszechnie przepisywanym lekiem w terapii zaburzeń gospodarki węglowodanowej. O ile nie ma przeciwwskazań, powinna być stosowana długoterminowo szczególnie z powodu jej działania ochronnego względem układu krążenia.

CELE ARTYKUŁU

Po przeczytaniu artykułu Czytelnik powinien umieć:

  • rozpoznać wskazania do leczenia metforminą
  • rozpoznać działania niepożądane leczenia metforminą
  • przedstawić strategię zapobiegania działaniom niepożądanym metforminy
  • wymienić względne i bezwzględne przeciwwskazania do stosowania metforminy

Wprowadzenie

Pochodne biguanidu przeszły długą i trudną drogę, zanim osiągnęły obecny status. Działanie występujących w rutwicy lekarskiej związków początkowo skupiło uwagę na ich potencjale hipoglikemizującym, po czym na długie lata praktycznie zrezygnowano z ich stosowania ze względu na doniesienia o zwiększonym ryzyku kwasicy mleczanowej. Metformina została przywrócona do łask przez Food and Drug Administration (FDA) w 1995 r., jednak prawdziwy renesans nadszedł w 1998 r., kiedy ogłoszono wyniki słynnego UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study),1 wskazując na istotne korzyści płynące z jej długoterminowego stosowania u otyłych pacjentów z cukrzycą typu 2 w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia. Intrygujący był szczególnie fakt, że działanie to wydawało się niezależne od osiągniętych efektów hipoglikemizujących, co pozwoliło na przypisanie metforminie tzw. plejotropizmu, czyli wielokierunkowego działania w różnych tkankach i narządach. Klinicznie wspomniany efekt, poza niezależnym od insuliny obniżeniem stężenia glukozy, obserwujemy np. jako hamowanie syntezy cholesterolu i triglicerydów.2,3 Ponadto prawdopodobnie lek odpowiada za zmniejszenie gotowości prozakrzepowej poprzez modyfikację upośledzonej fibrynolizy4 oraz aktywności czynników zaangażowanych w proces krzepnięcia5-8 i aktywność płytek krwi.9 Tak rozległe efekty zapewne wynikają z bardzo złożonego i nie do końca poznanego mechanizmu działania molekularnego leku, za podstawę którego obecnie przyjmuje się regulację procesów energetycznych komórek m.in. poprzez zmniejszenie produkcji ATP i aktywacji AMPK (AMP-activated protein kinase).10,11 Najprawdopodobniej wspomniany mechanizm odpowiada także za hamowanie wzrostu niektórych guzów oraz obserwowaną w badaniach zmniejszoną zachorowalność na nowotwory.12-17 Doniesienia z zakresu onkologii były kolejnym, istotnym argumentem za szerokim stosowaniem metforminy.

Wskazania do stosowania metforminy

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania do stosowania metforminy

Metformina od kilku lat wskazywana jest jako lek pierwszego rzutu w chwili rozpoczynania farmakoterapii u pacjenta z cukrzycą typu 2.18-20 Początkowo przeznaczona była raczej [...]

Jak długo stosować metforminę i jak modyfikować dawkę?

Cukrzyca typu 2 jest schorzeniem przewlekłym, co oznacza konieczność leczenia długoterminowego. Jej przebieg bywa bardzo różny, na co wpływ mają zarówno [...]

Skutki długotrwałej terapii i bezpieczeństwo stosowania metforminy

Z długoterminowym podawaniem metforminy wiąże się natomiast potencjalne ryzyko niedoboru witamin z grupy B, głównie B12 i kwasu foliowego,22 co może skutkować niedokrwistością megaloblastyczną.23 [...]

Podsumowanie

Metformina ma ugruntowaną pozycję w leczeniu stanów hiperglikemii i insulinooporności, niezależnie od wszelkich nowości, które pojawiają się na rynku. Wiele lat doświadczeń z tym [...]
Do góry