prof. dr hab. med. Liliana Majkowska

Zespół metaboliczny zazwyczaj kojarzony jest z ryzykiem rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych, natomiast rzadziej brany jest pod uwagę jako czynnik ryzyka wystąpienia udaru mózgu. Artykuł zawiera przegląd badań prospektywnych oceniających ryzyko wystąpienia udaru u osób z zespołem metabolicznym, a także krótkie kompendium zaleceń dotyczących stylu życia i farmakoterapii modyfikujących czynniki ryzyka miażdżycy, składające się na zespół metaboliczny.

Zapraszam do lektury artykułu Zespół metaboliczny a udar mózgu

Być lekarzem

Small pasierski 003 opt

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

prof. dr hab. med. Tomasz Pasierski

Być lekarzem to podejmować decyzje medyczne w oparciu o najmocniejsze dowody naukowe. W lipcowej „Medycynie po Dyplomie” przedstawiamy wykład Michaela Rawlinsa – twórcy i wieloletniego dyrektora słynnego National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). Wystąpienie profesora Rawlinsa odbyło się w ramach cyklu corocznych wykładów (zapoczątkowanych w 1656 r.) upamiętniających dokonania Williama Harveya, który przez wielu uważany jest za ojca myślenia naukowego w medycynie. W odróżnieniu od innych artykułów publikowanych w serii „Być lekarzem” ten zajmuje się ściśle naukową częścią wiedzy medycznej, intelektualnie wzbogacając ją o filozoficzną refleksję dotyczącą zasad naszego myślenia i źródeł wiedzy. Autor argumentuje, że randomizowane badania kliniczne (RCT) są czymś znacznie bardziej skomplikowanym, niż się to powszechnie wydaje, a do ich wyników należy odnosić się z właściwym medycynie sceptycyzmem. Autor wyraża też pogląd, że szczególną słabością RCT jest możliwość uogólniania ich wyników oraz oceny szkodliwości badanych metod leczenia. Dobrze zaplanowane i poddane solidnej analizie badania obserwacyjne, choć mają inne ograniczenia, mogą być części tych mankamentów pozbawione. Czy w tej sytuacji należy sztywno trzymać się utartych schematów oceny jakości dowodów? Odpowiedź znajdą Państwo w bynajmniej niezbyt łatwym artykule.

Zapraszam do lektury artykułu DE TESIMONIO