Dermatologia

Zmiany zlokalizowane na ustach

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej zgłosił się 32-letni mężczyzna z powodu nasilających się od kilku dni zmian zapalnych z towarzyszącą silną bolesnością w obrębie wargi dolnej. Pacjent był ogólnie zdrowy, nie przyjmował na stałe żadnych leków. W wywiadzie podawał jednak okresowe występowanie nawrotowych zmian o typie opryszczki wargowej. Przed tygodniem był nartach i w czasie tego wyjazdu był eksponowany na wiatr, mróz oraz promieniowanie słoneczne. Początkowo na błonie śluzowej wargi dolnej pojawiły się drobne pęcherzyki zlokalizowane na podłożu rumieniowym. Ich przezroczysta treść szybko zmętniała, zmiany uległy maceracji, stan zapalny się pogłębił, a wydzielina zasychała, tworząc miodowe strupy (ryc. 1).


W tej lokalizacji objawy kliniczne mogą występować w przebiegu:

  • opryszczki zwykłej
  • liszajca zakaźnego
  • tocznia rumieniowatego układowego
  • raka kolczystokomórkowego.

Opryszczka zwykła

Opryszczka zwykła (herpes simplex) należy do najczęstszych chorób wirusowych skóry. Mimo że wyróżnia się kilka typów wirusów opryszczki zwykłej, to jednak największe znaczenie w powstawaniu zmian klinicznych mają typ 1 (HSV 1 – herpes simplex virus 1) będący przyczyną wykwitów zlokalizowanych na błonie śluzowej jamy ustnej, wargach, tułowiu i kończynach oraz typ 2 (HSV 2) powodujący zmiany w obrębie narządów płciowych i pośladków.

Zakażenie wirusem może być pierwotne lub nawrotowe. Zakażenie pierwotne jest wynikiem pierwszego kontaktu z wirusem osoby dotychczas niezakażonej. Występuje zwykle u noworodków, u których nie stwierdza się krążących przeciwciał. Należy pamiętać, ż...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Liszajec zakaźny

Liszajec zakaźny (impetigo contagiosa) to infekcja skóry, której przyczyną jest najczęściej zakażenie mieszane spowodowane przez gronkowce i paciorkowce. Zakaźność jest zwykle znaczna. [...]

Toczeń rumieniowaty układowy

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE – systemic lupus erythematosus) należy do układowych chorób tkanki łącznej o bogatej i heterogennej symptomatologii. U 70% pacjentów obserwowane są [...]

Rak kolczystokomórkowy

Rak kolczystokomórkowy wargi dolnej, w przeciwieństwie do nabłoniaka podstawnokomórkowego, jest nowotworem o skłonności do naciekania i tworzenia przerzutów, głównie do węzłów chłonnych. Zmiany mają [...]

Do góry