Tylko do poniedziałku darmowa dostawa na wszystkie publikacje w sklepie podyplomie.pl  Przejdź do sklepu >


Neurologia po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2012

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2012
Choroby ukŁadu pozapiramidowego
Neurookulistyka
Choroby naczyniowe
Choroby demielinizacyjne