Dostęp Otwarty

Słowo wstępne

Słowo wstępne

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Redaktor Naczelny

Szanowni Państwo!

Small koci%c4%99cki opt

dr hab. n. med. Jarosław Kocięcki, prof. UM

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejny, już trzydziesty numer „Okulistyki po Dyplomie”. Poszukując tematów do niniejszego wydania, postanowiliśmy wybrać te, które choć stosunkowo często spotykane – w codziennej praktyce lekarskiej mogą wzbudzać wątpliwości, wywoływać problemy lub kontrowersje. Wszyscy wiemy, jak dobrze w takich chwilach dysponować jakimś (choćby podręcznym!) źródłem wiedzy, która pomoże rozładować sytuację…

Jednym z takich problemów, ważnym i stosunkowo często zgłaszanym przez pacjentów są błyski w polu widzenia. Wydaje się, że mimo ogromnej liczby artykułów na ten temat dokładne poznanie i zrozumienie tego zagadnienia może być bardzo przydatne w codziennej praktyce okulistycznej.

Ciekawym zagadnieniem jest również kwestia objawów ocznych w chorobach tkanki łącznej, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty układowy, twardzina układowa, zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe, choroba Behçeta czy sarkoidoza. Zajęcie narządu wzroku przez proces zapalny jest częstą manifestacją wielu chorób tkanki łącznej i może dotyczyć każdej struktury gałki ocznej, prowadząc niejednokrotnie do bardzo poważnych komplikacji i problemów diagnostyczno-terapeutycznych, dlatego wiedza na ten temat bywa niezwykle pomocna.

Większość naszych pacjentów to ludzie starsi, nierzadko w bardzo zaawansowanym wieku. To grupa chorych, u których z większą częstością występują określone choroby. Bez wątpienia należą do nich jaskra i zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD). Diagnostyka i terapia takich pacjentów niejednokrotnie okazuje się nieco problematyczna z uwagi na brak zrozumienia istoty choroby, brak współpracy z lekarzem oraz częste problemy z samodzielnym stosowaniem leków. Nic dziwnego, że w takich przypadkach nietrudno o popełnienie błędu (rzeczywistego lub tylko podejrzewanego przez pacjenta). Polecam Państwa uwadze trzy artykuły przygotowane przez naszych ekspertów poświęcone tym właśnie zagadnieniom.

Na zakończenie jak zwykle ciekawostka. Tym razem będzie to zapalenie rogówki z jej owrzodzeniem – opis przypadku i dyskusja dotycząca terapii. Sądzę, że z tym materiałem naprawdę warto się zapoznać.