Zapalenie rogówki z jej owrzodzeniem – opis przypadku i dyskusja dotycząca terapii

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska1
dr n. med. Elżbieta Cymerys2

1Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Poznaniu

Adres do korespondencji: dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska, Katedra Okulistyki i Klinika Okulistyczna Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań; e-mail: joannaproscinska@interia.pl

Zapalenie rogówki jest stanem nagłym w okulistyce, który może prowadzić do znacznego obniżenia ostrości wzroku. Nierzadko powoduje także poważne powikłania, takie jak utrata przejrzystości rogówki lub jej perforacja. W artykule przedstawiono opis przypadku zapalenia rogówki wraz z dyskusją dotyczącą aktualnych wytycznych w leczeniu tego schorzenia.

Wprowadzenie

Nasilenie i przebieg zapalenia rogówki zależą od wirulencji patogenu, który je wywołuje, oraz czasu trwania objawów. Jest to jednak z pewnością stan nagły w okulistyce, który może prowadzić do znacznego obniżenia ostrości wzroku. W lampie szczelinowej widoczny może być naciek nabłonka i zrębu rogówki o różnym stopniu zaawansowania. Często można stwierdzić ubytek nabłonka albo nawet owrzodzenie nad szarobiałym obszarem nacieku zrębu, a u pacjentów noszących soczewki kontaktowe – wieloogniskowy naciek nabłonka.1 Nierzadkie są poważne powikłania, takie jak utrata przejrzystości rogówki lub jej perforacja. Dochodzi do nich, ponieważ duża grupa pacjentów z atypowymi infekcjami rogówki długo leczona jest w sposób chaotyczny, kolejno przez kilku specjalistów, czasem w ramach ostrego dyżuru i bez wykonania posiewu. Pacjenci z zapaleniem rogówki w chwili zgłoszenia mają zwykle bardzo niską ostrość wzroku, poniżej 0,005 wg Snellena, a czas zgłoszenia się do szpitala od wystąpienia pierwszych objawów waha się od 1 do 40 dni.2

Opis przypadku

Do Poradni Okulistyki Dziecięcej zgłosiła się 17-letnia pacjentka ze światłowstrętem, silnym bólem i zaczerwienieniem oka prawego. Informacje z wywiadu wskazywały na przebyte przed kilkoma dniami zapalenie spojówek, leczone – w opinii pacjentki skutecznie – tobramycyną w kroplach, oraz infekcję górnych dróg oddechowych, leczoną amoksycyliną z kwasem klawulanowym. W czasie trwania infekcji pacjentka zrezygnowała z noszenia miesięcznych soczewek kontaktowych, jednak po zmniejszeniu się nasilenia objawów, rano, przed udaniem się do szkoły (było to w dniu wizyty), ponownie je założyła. Po kilku godzinach silny ból oka zmusił ją do zdjęcia soczewek i udania się do okulisty w trybie pilnym.

W badaniu okulistycznym ze względu na silny ból oka prawego ocena ostrości wzroku była niemożliwa, nawet po znieczuleniu kroplowym. Ostrość wzroku oka lewego była pełna w soczewce kontaktowej –3,75 D sph –0,75 ax 180. W przednim odcinku oka pra...

1. Jakie postępowanie jest wskazane w tej sytuacji?

a. Utrzymanie leczenia tobramycyną, która dotąd była skuteczna, i ponowne założenie soczewki kontaktowej jako opatrunku

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Możliwe rozpoznanie przy tym stanie narządu wzroku to:

a. Zakażenie pierwotniakiem Acanthamoeba, ze względu na brak reakcji na antybiotykoterapię

3. Jakie powinno być dalsze postępowanie terapeutyczne?

a. Oczekiwanie na wynik antybiogramu

4. Co i kiedy należy rozważyć w dalszym leczeniu?

a. Odstawienie antybiotyku