Aktualności

Aktualności

Iwona Dudzik, Irina Nowochatko-Kowalczyk

Pną się mury centrum

W czerwcu zostanie wyłoniony generalny wykonawca i rozpoczną się prace przy budowie Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego WUM – informuje Marta Wojtach, rzecznik WUM. Powstanie ono na działce przy ul. Żwirki i Wigury w Warszawie, obok biblioteki WUM.

Jeszcze w tym roku za 21 mln zł powstanie obiekt w stanie surowym otwartym. Centrum ze 160 fotelami dentystycznymi pierwszych pacjentów przyjmie w 2018 roku. Nowa siedziba UCS WUM kształtem będzie przypominać literę „u”. Będzie miała pięć kondygnacji nadziemnych, w których znajdą się m.in. wielostanowiskowe sale kliniczne, pokoje personelu medycznego i dydaktycznego, laboratoria protetyczne i naukowe, sale seminaryjne oraz aula wykładowa. Powstanie tam także duży garaż podziemny. Do nowego obiektu wprowadzi się uniwersytecka lecznica, która obecnie mieści się m.in. w zabytkowym budynku przy ul. Miodowej, naprzeciwko Ministerstwa Zdrowia. Na inwestycję MZ przeznaczyło 70 mln zł, a WUM – 2 mln zł.

Wrocław stawia na gabinety

Władze Wrocławia zapowiadają uruchomienie jeszcze w tym roku czterech szkolnych gabinetów stomatologicznych, a w 2018 roku kolejnych sześciu. To program pilotażowy – jeśli się sprawdzi, zapewne powstaną następne gabinety. Nie wiadomo jeszcze, w których szkołach się pojawią ani ile miasto wyda na realizację programu. Jednym z kryteriów wyboru placówek ma być duża liczba uczniów.

– Przeprowadzamy analizę, ile program będzie kosztować i które to będą konkretnie szkoły – mówi Magdalena Piasecka, wiceprezydent Wrocławia, dla portalu wroclaw.pl.

Zapowiada ona też podjęcie rozmów przez miasto z Narodowym Funduszem Zdrowia o finansowaniu badań i leczenia w tych gabinetach.

Wszystko o technikach

Stanowisko w sprawie profilu zawodowego technika dentystycznego i jego relacji z lekarzem dentystą zostało przyjęte podczas obrad Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI) z polską stomatolog dr Anną Lellą na czele. Odbywały się one 21 i 22 kwietnia w Genewie.

W dokumencie ERO podkreśla, że technik dentystyczny wchodzi w skład szeroko pojętego zespołu stomatologicznego, nawet jeśli nie jest członkiem personelu praktyki stomatologicznej. Technik przygotowuje wyroby medyczne, działając na zlecenie lekarza dentysty i ściśle według jego instrukcji. Lekarz dentysta powinien korzystać z usług wykwalifikowanych techników. Jednocześnie ERO sprzeciwia się temu, aby technicy dentystyczni podejmowali się diagnozowania oraz leczenia pacjentów, a także wszelkim programom kształcenia, które miałyby na celu nadawanie technikom uprawnień do samodzielnego udzielania pacjentom świadczeń zdrowotnych. ERO przestrzega, że wszelkie próby przyznawania technikom takich uprawnień mogą skutkować konsekwencjami dla zdrowia i bezpieczeństwa pacjentów.

Zabrakło zajęć

W programie praktycznego nauczania na kierunku lekarsko-dentystycznym zabrakło zajęć z radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. NRL postuluje uwzględnienie ich w systemie nauczania studentów ostatniego roku studiów. Samorząd lekarski zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. Zaproponowano rozszerzenie go o praktyczne nauczanie z zakresu tych dziedzin. Program powinien obejmować m.in. informacje o: specyfice pracowni RTG, wyposażeniu pracowni w sprzęt, technikach wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, w tym telebocznych i pantomograficznych, zasadach interpretacji i opisywania zdjęć RTG, roli badań RTG w leczeniu endodontycznym oraz diagnostyce RTG w chorobach przyzębia. Proponuje się także uzupełnienie programu nauczania w zakresie protetyki stomatologicznej o wiedzę praktyczną związaną z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii cyfrowych, takich jak m.in. zastosowanie skanera wewnątrzustnego zamiast tradycyjnego wycisku, drukarek 3D czy wirtualnego planowania zabiegów. Postuluje się także, aby do programu nauczania dodać informację o zasadach prowadzenia praktyki dentystycznej. Samorząd lekarski zaznaczył również, że w ramowym programie zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznego powinno się uwzględnić umiejętność interpretacji wyników badań cytologicznych i histopatologicznych.

Resorty o gabinetach

Przywrócenie do szkół opieki stomatologicznej zapowiedziała minister edukacji Anna Zalewska. – 22 maja wspólnie z Ministerstwem Zdrowia przedstawiamy wstępne założenia dotyczące objęcia polskich dzieci opieką stomatologiczną. To niezbędny element, oprócz ciepłego posiłku, który stanowi o dobrej szkole – powiedziała minister edukacji na konferencji prasowej pod koniec kwietnia. Reaktywacja tzw. medycyny szkolnej to jedna z obietnic przedwyborczych obecnego rządu. O potrzebie powrotu lekarzy dentystów do placówek szkolnych mówiła premier Beata Szydło.