DARMOWA DOSTAWA w sklepie |
Użyj kodu DOSTAWA | Tylko do: 24.04


Chirurgia po Dyplomie Nr 05 (październik) / 2015

Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2015
Słowo wstępne
Chirurgia naczyń
Szkolenie chirurgów
Chirurgia jamy brzusznej
Żywienie w okresie okołooperacyjnym
Chirurgia urazowa
Chirurgia naczyń
Postępowanie okołooperacyjne
Chirurg w sądzie