Dostęp Otwarty

Wskazówki kliniczne

  • Niewyjaśnione pogorszenie kontroli glikemii oraz rozbieżności między stężeniem glukozy we krwi, glikemią samodzielnie oznaczaną przez pacjentów i stężeniem HbA1C powinny zwracać uwagę lekarzy na możliwość nieprzestrzegania przez chorych zaleceń terapeutycznych lub niewłaściwej praktyki prowadzenia insulinoterapii.
  • Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych wiąże się z istotnie większą umieralnością, większą częstością występowania powikłań, słabą wiarą pacjentów we własne siły, niską samooceną, a także niekorzystnym postrzeganiem różnych aspektów związanych z chorobą.
  • Oprócz analfabetyzmu i ubóstwa chorych główną przeszkodą utrudniającą skuteczne leczenie insuliną jest niezapewnienie przez system opieki zdrowotnej właściwej, zaplanowanej i wieloetapowej edukacji pacjentów oraz programu budowania zaufania przed rozpoczęciem leczenia insuliną.
  • Kilka godzin spędzonych przez lekarza, pielęgniarkę lub instruktora diabetologicznego z pacjentami rozpoczynającymi leczenie insuliną może uratować wiele lat życia tych pacjentów.