MT: Co zrobić, gdy półpasiec trwa zbyt długo?


A.K.-N.:
Typowy półpasiec trwa w sumie do dwóch tygodni. Na podłożu rumieniowym pojawiają się coraz to nowsze zmiany. To wysiewanie może trwać do siedmiu dni. Jeżeli nowe pęcherzyki pojawią się w okresie dłuższym niż siedem dni, stanowi to powód do niepokoju i postawienia pytania, czy pacjent nie ma zaburzeń odporności. Również jeśli półpasiec obejmuje większy obszar niż jeden dermatom, należy poszukiwać takich zaburzeń. Oczywiście nie należy zapominać, że możemy mieć do czynienia z pacjentem, u którego zaburzenia odporności są już znane, bo jest leczony z powodu np. choroby nowotworowej lub wykonano u niego przeszczep.


MT: Czy są sytuacje, kiedy pacjenta z półpaścem można pozostawić bez terapii?


A.K.-N.:
Jeśli zgłasza się do nas pacjent z niewielkimi zmianami, trwającymi powyżej 72 godzin, a nie stwierdzamy zaburzeń odporności, nie musimy stosować leków przeciwwirusowych. Podajemy je natomiast, nawet po trzech dobach od początku choroby, kiedy pojawiają się ciągle nowe wykwity albo wiemy z wywiadu, że pacjent ma wspomniane zaburzenia odporności. Leczenie półpaśca wymaga podawania środków przeciwwirusowych albo w formie doustnej – ambulatoryjnie, albo dożylnie w warunkach szpitalnych – w przypadku półpaśca ocznego lub usznego oraz gdy jest to półpasiec rozległy, a pacjent ma zaburzenia odporności. Podobnie postępujemy, kiedy u chorego występują powikłania po półpaścu, np. w postaci zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenia mózgu czy poprzecznego zapalenia rdzenia kręgowego.


MT: Choroba trwa blisko dwa tygodnie. Czy pacjent wymaga zwolnienia z pracy?


A.K.-N.:
Nie zawsze, bo możliwość zakażenia innych osób jest niewielka. Jeśli zmiany na skórze są małe, można je zakryć plastrem bądź ubraniem. Osoby postronne nie będą miały wtedy kontaktu z płynem z pęcherzyków. Jeśli chory dobrze się czuje, nie nękają go uporczywe bóle, może pracować. Ważne, aby nie stykał się z osobami, które nie chorowały na ospę wietrzną, szczególnie kobietami ciężarnymi.


MT: A jeśli półpasiec ciągle nawraca?


A.K.-N.:
Pacjent powinien zostać przebadany w zakresie ewentualnych zaburzeń immunologicznych. Musi też być jak najszybciej leczony lekami przeciwwirusowymi, od momentu pojawienia się pierwszych zmian na skórze. Ma to znaczenie dla wyeliminowania przyszłych nawrotów choroby.


MT: Jaką należy stosować profilaktykę przy tej chorobie?


A.K.-N.:
Zapobiegać półpaścowi można wyłącznie poprzez szczepienie przeciw ospie wietrznej. Jeśli ktoś nie będzie chorował na ospę wietrzną, nie zachoruje również na półpasiec.