Nowości w praktyce

Nowe wytyczne dotyczące suplementacji żelaza u kobiet oraz dziewcząt miesiączkujących

mgr inż. Małgorzata Sobczyk
prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka, Katedra Dietetyki, SGGW w Warszawie

Adres do korespondencji: mgr inż. Małgorzata Sobczyk, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, SGGW, Warszawa; e-mail: sobczyk.malgorzata@gmail.com

Szacuje się, że niedobór żelaza odpowiada za co najmniej połowę przypadków zdiagnozowanej niedokrwistości na świecie. Zgodnie z danymi z 2011 r. problem dotyczy co trzeciej kobiety w wieku reprodukcyjnym niebędącej w ciąży.1

Wprowadzenie

Niedobory żelaza wynikają z nieodpowiedniej podaży, zaburzeń przyswajania lub zwiększonego zapotrzebowania na ten składnik (jak w przypadku ciąży lub znacznej utraty krwi).2 Zwiększone ryzyko niedokrwistości ze względu na niedobór żelaza obserwuje się u kobiet. Z powodu utraty krwi podczas menstruacji ryzyko to dotyczy ich od momentu wystąpienia menarche do menopauzy. Szczególną uwagą należy zwrócić na młode dziewczęta, u których poza rozpoczęciem menstruacji dochodzi do gwałtownego wzrostu, a więc zwiększenia zapotrzebowania tkanek na żelazo. Wzmaga to dodatkowo niebezpieczeństwo wystąpienia niedoborów żelaza.3

Nowe wytyczne

Wytyczne dotyczące suplementacji żelaza u kobiet i dziewcząt opublikowane przez WHO w 2016 r. są aktualizacją zaleceń z 2001 r. Zarówno wcześniejsze, jak i nowe rekomendacje przygotowano z myślą o krajach, w których zachorowalność na niedokrwistość u kobiet miesiączkujących dotyczy ≥40% populacji.

Ich autorzy przypominają, że mogą być one wykorzystywane jedynie w programach profilaktyki zdrowotnej opracowanych dla danej populacji. Nie są natomiast narzędziem do planowania odpowiedniej terapii dla poszczególnych pacjentek z niedokrwistością spowodowaną niedoborem żelaza.

W nowych wytycznych zaproponowano schemat suplementacji dla kobiet i dziewcząt miesiączkujących niebędących w ciąży. Na podstawie przeglądu badań ustalono profilaktyczną dzienną dawkę na 30-60 mg żelaza cząsteczkowego (w przypadku siarczanu żelaza...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Zgodnie z raportem WHO dotyczącym zachorowalności na niedokrwistość na świecie u kobiet w wieku reprodukcyjnym w Polsce nie ma potrzeby wprowadzania profilaktycznej suplementacji żelaza w tej [...]
Do góry