Głowice używane do badań USG w okulistyce

Wybór rodzaju przetwornika USG stanowi kompromis między rozdzielczością a głębokością pomiaru: wyższa częstotliwość poprawia rozdzielczość, ale zmniejsza głębokość obrazowania z powodu tłumienia sygnału wiązki. Typowy przetwornik pozagałkowego CDI ma częstotliwość 7,5 MHz, ale częstotliwości sond stosowane w opublikowanych badaniach mierzących przepływ krwi w naczyniach pozagałkowych wahają się od 2 do 13 MHz, a nawet bywają wyższe. Należy pamiętać, że głowica zawsze pracuje w pewnym przedziale częstotliwości, a jej podstawowym zadaniem jest wykonywanie badań w prezentacji B. Włączenie funkcji dopplerowskiej powoduje automatyczną zmianę częstotliwości pracy głowicy, dostosowującą ją do nowych warunków pracy związanej z detekcją naczyń. Przykłady dwóch typów głowic liniowych wykorzystywanych do badań okulistycznych przedstawiono na rycinie 4.

Podsumowanie

Ultrasonografia dopplerowska jest nieinwazyjnym, bezpiecznym i powtarzalnym badaniem, umożliwiającym ocenę prędkości i charakterystyki przepływu krwi w naczyniach zlokalizowanych pozagałkowo i w oczodole. Badanie to jest przydatne w diagnostyce wielu schorzeń okulistycznych o podłożu naczyniowym, zapalnym i onkologicznym. Właściwa metodologia badania i doświadczenie badającego są głównymi czynnikami decydującymi o wiarygodności pomiaru i właściwej interpretacji wyników.

Do góry